Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia społeczna 2 WF-PS-N-PSS2
Wykład (WYK) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 80
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Wojciszke. B. (2002). Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Wojciszke, B. (2010). Psychologia społeczna.Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Efekty uczenia się:

w zakresie wiedzy:

1.student rozumie mechanizmy powstawania postaw i ich wpływu na zachowanie

2. student zna podstawowe zjawiska dotyczące wpływu społecznego

3. student zna podstawowe teorie dotyczące uprzedzeń społecznych oraz rasizmu

4. Rozumie motywy zachowań pomocnych i agresywnych

5. Rozumie badania czołowych psychologów społecznych

w zakresie umiejętności:

1. Czyta ze zrozumieniem artykuły z zakresu psychologii społecznej

2. Identyfikuje motywy zachowań społecznych w swoim otoczeniu

3. Projektuje proste badania dotyczące zachowań społecznych jednostki

4. Przewiduje zachowania społeczne ludzi w różnych sytuacjach

5. Poddaje krytycznej analizie badania naukowe

w zakresie kompetencji:

1. Postępuje zgodnie z normami moralnymi w relacjach studenckich

2. Jest wrażliwy na niesprawiedliwość społeczną

3. Potrafi asertywnie dyskutować

4. Docenia poglądy innych

5. Jest otwarty na odmienne od własnych opinie

ECTS:

udział w wykładzie: 30 h

przygotowanie do egzaminu: 20 h

ECTS: 2 punkty

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny - test

Oceny:

2 - nie zna podstawowych teorii z psychologii społecznej

3 - zna kilka teorii lecz nie potrafi podać badań weryfikujących te teorie

4 - zna podstawowe teorie z psychologii społecznej i część badań odnoszących się do ich weryfikacji

5 - zna podstawowe teorie i czołowe badania weryfikujące te badania

Zakres tematów:

tematy:

1. Autoprezentacja: rodzaje, uwarunkowania osobowościowe i sytuacyjne. Różnice płciowe

2. Manipulacja społeczna. Osobowość makiawelistyczna. Techniki manipulacji

3. Wartości: koncepcje, funkcje, różnice indywidualne

4. Postawy: emocjonalne, poznawcze i behawioralne źródła postaw

5. Kształtowanie postaw przez przekazy informacyjne

6.Grupy społeczne: cele, normy, interakcje wewnątrzgrupowe, struktury grupy

7.Podstawowe zjawiska występujące w grupach społecznych

8. Wpływ społeczny: poziomy wpływu, rodzaje konformizmu

9. Zachowania pomocne: teorie i badania dotyczące uwarunkowań zachowań pomocnych

10. Sytuacyjne i osobowościowe uwarunkowania zachowań pomocnych

11. Agresja: rodzaje. Przegląd podstawowych teorii wyjaśniających zjawisko agresji

12. Agresja: sposoby opanowywania agresji, zjawisko katharsis, karanie agresji

13. Wypalenie zawodowe

14. Przemoc w rodzinie

15. Konflikty interpersonalne: źródła konfliktów, zachowania w sytuacji konfliktowej

Metody dydaktyczne:

Prezentacja wykładu w Power Poincie

Dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 16:45 - 18:15, sala 1454
Elżbieta Stojanowska-Borowiec 78/80 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.