Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy psychoterapii 2 WF-PS-N-PT2
Wykład (WYK) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 80
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

1.J. O. Prochaska, J. N. Norcross - Systemy psychoterapeutyczne. Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa 2006

2. Ch. G. Fairburn, D.M. Clarck - Terapia poznawczo-behawioralna. Badania naukowe i praktyka kliniczna, Alliance Press, Gdańsk 2006,

3. A. Popiel E. Pragłowska - Psychoterapia poznawczo-behawioralna - teoria i praktyka, Wydawnictwo Paradygmnat, Warszawa 2008,

4. Christopher K. Germer , Paul R. Fulton , Ronald D. Siegel - Uważność i psychoterapia, WUJ, Kraków 2015,

5. Jeffrey Brantley , McKay Matthew , Jeffrey J. Wood - Terapia dialektyczno-behawiorlana DBT, WUJ, Kraków 2015,

6. I.D. Yalom - Psychoterapia egzystencjalna, Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa 2008.

7. I. Namysłowska - Terapia rodzin, IPiN, Waerszawa 2000,

8. J. Seikkula , T. E. Arnkil - Otwarte dialogi. Antycypowanie, szanowanie inności. Podejście terapeutyczne skoncentrowane na sieci społecznej , WUJ, Kraków 2018.

Efekty uczenia się:

1. Student właściwe używa głównych pojęć dotyczących psychoterapii,

2. Student rozumie specyfikę poszczególnych podejść ich cele oraz przydatność w leczeniu pacjentów/klientów,

3. Student potrafi formułować krytyczny punkt widzenia na mocne i ograniczenia poszczególnych podejść,

4. Student rozumie wskazania do stosowania poszczególnych metod psychoterapii.

6. Student zna podstawowe wyniki badan nad skutecznością i efektywnością poszczególnych podejść.

7. Student rozumie zasady współpracy w zespole interdyscyplinarnym.

8. Student zna podstawowe zasady etyki psychoterapii.

Metody i kryteria oceniania:

praca pisemna,

Ocena opiera się o kryteria:

1. student właściwe używa głównych pojęć dotyczących psychoterapii,

2. student rozumie specyfikę poszczególnych podejść oraz przydatność w leczeniu pacjentów/klientów,

3. student potrafi formułować własny punkt widzenia na mocne i słabe strony poszczególnych podejść,

Za całą pracę można uzyskać od 0 do 6 punktów.

Oceny:

5 (bardzo dobry) - 6-5 pkt.,

4 (dobry) - 4-3 punkty,

3 (dostateczny) - 2 punkty,

0 (niedostateczny) - 1-0 punkt,

Zakres tematów:

1. Psychoterapia poznawcza - założenia ogólne podejście A. Becka i A. Ellisa.

2. Psychoterapia poznawczo-behawioiralna - model zaburzeń odżywiania się i terapia (wg Ch. Fairburna).

3. Psychoterapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych i depresyjnych.

4. Psychoterapia poznawczo-behawioralna psychoz.

5. Terapia dialektyczno-behawiorlana.

6. Terapia oparta na uważności.

7. Terapia egzystencjalna.

8. Terapie systemowe.

9. Terapia narracyjne.

10. Konstrukcjonizm społeczny. Otwarty Dialog i terapia sieci społecznych.

12. Terapia humanistyczna - podejście Carla Rogersa.

13. Terapia humanistyczna - podejście Gestalt.

14. Terapia humanistyczna - podejście Kazimierza Dąbrowskiego.

15. Etyka psychoterapii.

Metody dydaktyczne:

wykład, dyskusje, prezentacje przypadków, filmy,

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala 1454
Cezary Żechowski 71/80 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.