Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

WM: Percepcja widzenia WF-PS-NPW
Wykład monograficzny (WYK_MON) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Abegg, M., Sharma, N. i Barton, J. S. (2012). Antisaccades generate two types of saccadic inhibition. Biological Psychology, 89 (1), 191-194.

Andre, J., Owens, A. i Harvey, L. O. (2003). Visual perception: the Influence of H. W. Leibowitz. Washington, DC: American Psychological Association.

Bednarek, H. (2011). Czy piloci ulegają złudzeniom percepcyjnym. Poznawcze uwarunkowania dezorientacji przestrzennej. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Bednarek, H., Truszczyński, O. (2010). Analiza cech i struktury temperamentu pilotów preferujących zależny i niezależny od pola styl poznawczy, Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 1, 16, s. 9-15.

Bednarek, H., Wutke, K., Truszczyński, O. (2013). Cognitive determinants of efficiency of pilot’s behavior in condition of visual illusion. International Journal of Aviation Psychology, 3, 23, 267-287. .

Carpenter, R. H. S. (1999). Visual selection: neurons that make up their minds. Current Biology, 9 (16), 595 – 598.

Castro C., Candida, Visual Demands and Driving. Human Factor of Visual and Cognitive Performance in Driving, CRC Press 2009, s. 1-29

Dawson, M. R. W. i Thibodeau, M. H. (1998). The effect of adapting luminance on the latency of visual search. Acta Psychologica, 99, 115 – 139.

Dekker, S. i Hollnagel, E. (2004). Human factors and folk models. Cognition, Technology & Work, 6, 79-86.

Duchowski, A. (2007). Eye tracking methodology. Theory and practice. London: Springer-Verlag.

Dusenbery, D. B. (1992). Sensory ecology: how organisms acquire and respond to information. New York: W. H. Freeman.

Endsley, M. R. (2000). Theoretical underpinnings of situation awareness: a critical review. W: M. R. Endsley i D. J. Garland (red.), Situation awareness analysis and

Findlay, J. M. (2003). Active vision: the psychology of looking and seeing. Oxford: OxfordUniversity Press.

Findlay, J. M. i Gilchrist, I.D. (2005). Eye guidance and visual search. W: G. Underwood (red.), Cognitive Processes in Eye Guidance (s. 259 – 281). Oxford: OxfordUniversity Press.

Gibb, R., Ercoline, B. i Scharff, L. (2011). Spatial disorientation: decades of pilot fatalities.Aviation, Space and Environmental Medicine, 82 (7), 717 – 724.

Gibb, R., Gray, R. i Scharff, L. (2010). Aviation visual perception. Research, misperception and mishaps. Burlington, VT: Ashgate Publishing Company

Jarmasz J. (2001). Towards the Integration of Perceptual Organization and Visual Attention: The Inferential Attentional Allocation Model. Carleton University Cognitive Science Technical Report 2001-08. URL http://www.carleton.ca/iis/TechReports. December,

Króliczak, G. (1999). Dwa mózgi wzrokowe: percepcja a wzrokowa kontrola działania. Kognitywistyka i Media w Edukacji, 2 (1), 199 – 224.

Lindberg, D.C. (1976) Theories of Vision from Al-Kindi to Kepler, U. of Chicago Press

Lindsay, P. H. i Norman, D. A. (1972). Human information processing: an introduction to psychology. San Diego, CA: Academic Press.

. Journal of the European Optical Society-Rapid Publications (2016) 12:19 DOI 10.1186/s41476-016-0021-9

Martinez-Conde, S., Macknik, S. L. i Hubel, D. (2004). The role of fixational eye (2), 32 – 35.

Michon, J. A. (1989). Explanatory pitfalls and rule-based driver models. Accident Analysis and Prevention, 21, 341-353.

Międzynarodowa Komisja ds. Oświetlenia (CIE, 2014).

MIL-STD-1472F. (1999). Military Standard, Human Engineering, Design Criteria for Military Systems, Equipment, And Facilities.

Milner, A. D. i Goodale, M. A. (2006). The visual brain in action (2nd edition).Oxford: OxfordUniversity Press.

Młodkowski, J.(1998). Aktywność wizualna człowieka, Wydawnictwo Naukowe PWN

Nakagawara, Van B., Montgomery, R. W. i Wood, K. J. (2004). Changing demographics and vision restrictions in civilian pilots and their clinical implications. Aviation, Space, and Environmental Medicine, 75, 785 – 790.

National Transportation Safety Board. (2005). Risk Factors Associated with Weather-Related General Aviation Accidents. Safety Study NTSB/SS-05/01. Washington, DC.

Posner, M. I., Snyder, C. R. R. i Davidson, B. J. (1980). Attention and the detection of signals. Journal of Experimental Psychology - General, 109(2), 160-174.

Sabatini, R., Richardson, M. A., Cantiello, M., Toscano, M. i Fiorini, P. (2013). A novel approach to night vision imaging systems development, integration and verification in military aircraft. Aerospace Science & Technology, 31 (1), 10 – 23.

Stoner, G. R., Albright, T. D. i Ramachandran, V. S. (1990). Transparency and coherence in human motion perception. Nature, 344, 153 – 155.

Terelak, J. (1982). Człowiek w sytuacjach ekstremalnych. Warszawa: Wyd. MON

Terelak, J. F., Tarnowski, A. (1999). Trudność zadania jako źródło stresu. W: J. F. Te¬relak (red.), Źródła stresu: Teoria i badania. Warszawa: Wyd. ATK, 142-168.

Terelak, J. F. (2008). Człowiek i stres. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza BRANTA.

Terelak, J. F. (2015). Psychologia kierowców pojazdów drogowych. Teoria i stan badań. Wydawnictwo Naukowe UKSW

Terelak, J. F., Rudzki, A. (2005). Temperament a style radzenia sobie ze stresem u kontrolerów ruchu lotniczego. Przegląd Medycyny Lotniczej.

T

Truszczyński, O., Lewkowicz, R., Wojtkowiak, M. i Biernacki, M. P. (2014). Reaction time in pilots during intervals of high sustained G. Aviation, Space, and Environmental Medicine, 85 (11), 1114 – 1120.

Truszczyński, O., Wojtkowiak, M., Lewkowicz, R., Biernacki, M. P. i Kowalczuk, K. (2013). Reaction time in pilots at sustained acceleration of + 4,5 Gz. Aviation, Space, and Environmental Medicine, 84, 845 – 849.

Truszczyński, O. i Biernacki, M. (2010). Skalowanie udziału czynnika ludzkiego w wypadkach lotniczych. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 16 (1), 27 – 37.

Tsubota, K. (1998). Tear dynamics and dry eye. Progress in Retinal and Eye Research, 17 (4), 565 – 596.

Vaa, T. (2014). From Gibson and Crooks to Damasio: the role of psychology in the development of driver behaviour models. Transportation Research: Part F, 25 (Part B), 112 – 119.

Efekty uczenia się:

Oczekuje się, że studenci będą zainteresowani tematem, cechować się będą krytycznym umysłem i solidnym zrozumieniem teoretycznych podstaw stosunków wojskowych. Uczestnicy tego kursu powinni zdawać sobie sprawę z następujących kwestii: studenci zapisani na psychologię lotniczą powinni pisać i mówić płynnie po angielsku, aby każdy móc studiować psychologiczne aspekty funkcjonowania człowieka w niesprzyjającym środowisku lotu. Wymagane jest przygotowanie prezentacji Power Point obejmujących różne aspekty ludzkiego zachowania w ekstremalnej sytuacji, w tym odpowiadanie na pytania i prowadzenie żywej dyskusji na ten temat.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa będzie średnią arytmetyczną testu końcowego z percepcji widzenia, prezentacji Power Point w języku angielskim oraz aktywności studenta na wykładach

Zakres tematów:

1. Wstęp. Cel wykładu i jego uzasadnienie

2. Światło i jego wpływ na funkcjonowanie człowieka

3. Charakterystyka bodźca świetlnego

3.1. Psychologia światła

3.2. .Wpływ zmiennych warunków świetlnych na poziom bezpieczeństwa transportu

4. Formowanie obrazu wzrokowego w mózgu.

4.1.Charakterystyka receptorów wzrokowych

5. Oko i mózgowa kora wzrokowa

6. Przetwarzanie informacji wzrokowej centralne i peryferyczne

7. Percepcja człowieka-operatora

8. Wzrokowe czynności percepcyjne

9. Ekologiczna Teoria Percepcji Gibsona

10. Funkcje percepcji i działania 4.4.

11. Ruchy oka

11.1 Ruchy skokowe i fiksacyjne oka

12. Przeszukiwanie wzrokowe w transporcie lotniczym i drogowym

13. Mechanizmy uwagi wzrokowej

14. Selekcjonowanie informacji wzrokowej

15. Koncepcja uwagi wzrokowej

15.1. Model Treisman i Gelade

15.2 . Model Posnera

15.4 Model Findlaya i Walkera

15.5. Model Fischera

15.6. Model Ittiego/Kocha

16. Badania naukowe w obszarze percepcji widzenia w transporcie lotniczym i drogowym

Metody dydaktyczne:

Wykłady prowadzone za pomocą projektora multimedialnego,a także prowadzona jest dyskusja, analiza i interpretacja tekstów źródłowych, studia przypadków.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 13:15 - 14:45, sala 1424
Olaf Truszczyński 5/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)