Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona praw człowieka w systemie ONZ WP-ADZ-2-OPConz
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 16
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Literatura podstawowa:

T. Jasudowicz, B. Gronowska i inni, Prawa człowieka i ich ochrona. Toruń 2010

Literatura uzupełniająca:

M.Balcerzak,

Podstawy Międzynarodowej ochrony praw człowieka. Zarys wykładu z materiałami źródłowymi, Toruń 2017

R.Wieruszewski (red) Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych. Komentarz, Warszawa 2012

K.Sękowska-Kozłowska, Komitet ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet. Ustrój, kompetencje, funkcjonowanie, Toruń 2011

Metody i kryteria oceniania:

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

Egzamin ma formę pisemną. Składa się z:

- 5 pytań opisowych.

Punktacja:

- pytanie opisowe: po 1 punkt każde; maksymalnie 5 punktów; Warunkiem zaliczenia testu egzaminacyjnego jest uzyskanie co najmniej 3 punktów.

Zakres tematów:

Lp. Tematyka zajęć

1.Wprowadzenie do problematyki praw człowieka; kodyfikacja międzynarodowej ochrony praw człowieka

2.Konstrukcja normatywna międzynarodowo chronionych praw człowieka

3.Zasady prawa międzynarodowego praw człowieka

4.Granice wymagalności praw człowieka

5. Omówienie systemu ONZ w zakresie ochrony praw osobistych i politycznych człowieka;

6. Omówienie systemu ONZ w zakresie ochrony praw gospodarczych, socjalnych i kulturalnych człowieka;

7. Owówienie innych dokumentów międzynarodowej ochrony praw jednostki w systemie ONZ

8. Instytucje i procedury ochrony praw człowieka w systemie ONZ

9. Omówienie poszczególnych praw i wolności chronionych w systemie ONZ na podstawie Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 8:00 - 9:30, sala 205
Jakub Czepek 65/65 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 21
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.