Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

WM: Percepcja Ja w relacjach interpersonalnych WF-PS-N-PERJ
Wykład monograficzny (WYK_MON) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Stojanowska, E. Percepcja Ja w relacjach interpersonalnych. O metapercepcji i poczuciu transparentności. Wydawnictwo naukowe Scholar, Warszawa, 2018.

Stojanowska, E. Kiedy chcemy być idealizowani w bliskich związkach interpersonalnych? Czasopismo Psychologiczne, 19, 2013.

Efekty uczenia się:

wiedza

zna podstawowe pojęcia związane z percepcją społeczną

rozumie odmienne prawidłowości związane z postrzeganiem własnej osoby oraz innych

zna podstawowe badania dotyczące metapercepcji oraz poczucia transparentności

rozumie różnice indywidualne dotyczące spostrzegania ja

zna podstawowe zniekształcenia samowiedzy

umiejętności

potrafi czytać ze zrozumieniem materiały poświęcone problematyce Ja

rozumie metodologię badań dotyczących percepcji Ja

potrafi opracować projekt badań dotyczących metapercepcji bądź transparentności

kompetencje

potrafi asertywnie dyskutować na tematy naukowe

jest otwarty na odmienne stanowiska

zachowuje dystans do własnych przekonań

ECTS

udział w konwersatorium - 30 h

przygotowanie do zajęć - 15 h

przygotowanie do egzaminu 30 h

konsultacje: 5 h

Razem: 80 h

Punkty ECTS:5

Metody i kryteria oceniania:

Metoda oceniania: test plus aktywność na zajęciach

Kryteria oceny testu:

2 – nie zna podstawowych prawidłowości związanych z percepcją Ja oraz innych

3 – zna niektóre prawidłowości lecz nie zna żadnych badań

4 – zna wszystkie podstawowe prawidłowości lecz tylko cześć badań

5 – zna wszystkie podstawowe prawidłowości oraz czołowe badania je weryfikujące

Osoby otrzymujące z testu oceny powyżej dst mogą mieć podwyższoną ocenę za aktywność na zajęciach.

Zakres tematów:

Tematy:

1.Społeczne źródła samowiedzy

2. Podstawowe motywy i zniekształcenia samowiedzy

3. Wspólnotowość i sprawczość- podstawowe wymiary percepcji społecznej

4. Wspólnotowość i sprawczość w spostrzeganiu innych

5. Wspólnotowość i sprawczość w spostrzeganiu własnej osoby

6. Orientacje społeczne Ja a spostrzeganie własnej osoby w relacjach interpersonalnych

7. Co wiedzą o nas inni? iluzja transparentności

8. Pożądana transparentność – różnice indywidualne

9. Czy wiemy co inni o nas myślą? Zjawisko metapercepcji

10. Aktualna i pożądana metapercepcja w różnych rolach społecznych: czy chcemy być idealizowani?

11. Metapercepcja osób o różnej samoocenie

12. Znaczenie akceptacji i odrzucenia dla spostrzegania własnej osoby – socjometryczna koncepcja samooceny M. Learego

13. Style przywiązania a spostrzeganie Ja w relacjach interpersonalnych

14. Spostrzeganie własnej osoby przez pryzmat płci biologicznej i kulturowej

15. Funkcjonowanie społeczne osób o różnej samoocenie

Metody dydaktyczne:

Prezentacja multimedialna

Dyskusja

Odgrywanie ról - inscenizacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 15:00 - 16:30, sala 1423
Elżbieta Stojanowska-Borowiec 2/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.