Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia kryzysu WF-ZPS-KR
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 32
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

1. James RK, (2004) Strategie interwencji kryzysowej. PARPA

2. Kubacka - Jasieniaca (2010) Interwencja kryzysowa. Pomoc w kryzysach psychologicznych. Warszawa

3. Cierpiałkowska L, Sęk H. (2016) Psychologia kliniczna. PWN

4. Popiel A, Zawadzki B, Pragłowska E, Habrat P, Gaja P. (2019) Skuteczne działanie w stresie.

5. Bronowski P, Kaszyński H, Maciejewska O. (2019) Kryzys Psychiczny. DIFIN.

Efekty uczenia się:

Zajęcia dotyczą kryzysu oraz strategii interwencji kryzysowej stanowiącej ważną dziedzinę budowania zdrowia psychicznego. Wykłady obejmują spektrum różnorodnych sytuacji wywołujących kryzys oraz strategie zmagania się z nim. Po zakończeniu zajęć student powinien dysponować wiedzą na temat metod, rozpoznawania oznak kryzysu psychicznego oraz sposobu udzielania pomocy w kryzysie.

symbole efektów kształcenia: K_W12 K_W13 K_U12 K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

bdb-100%

db-80%-90%

dost - 60%-70%

ndst - 50% i poniżej

Zakres tematów:

1. Podstawowa wiedza na temat kryzysu, definicje

2. Mechanizm powstawania kryzysu: psychologiczny, biologiczny, środowiskowy, społeczno-kulturowy

3. Kryzys wywołany stanem żałoby

3. Kryzys i zagrożenie samobójstwem

4. Kryzys wywołany poszukiwaniem tożsamości

5. Kryzys jako efekt zagrożenia życia

6. Kryzys psychiczny

7. Interwencja kryzysowa

Metody dydaktyczne:

Wykład

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 raz na miesiąc w niedzielę, 12:00 - 13:30, sala 1440
raz na miesiąc w niedzielę, 13:45 - 15:15, sala 1440
Maryla Malewicz-Sawicka 48/100 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)