Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia rewalidacyjna WF-ZPS-RW
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 24
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Kowalik, S. (2007). Psychologia rehabilitacji. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Kowalik, S. (2018). Stosowana psychologia rehabilitacji. Warszawa: Wydawnictwa Naukowe SCHOLAR

Kowalska, J., Dziurla, R., Bargiel- Matusewicz, K. (2018). Kultura a zdrowie i niepełnosprawność.

Otrębski W., Wiącek G., Mariańczyk K. (2017). Diagnoza psychologiczna w procesie rehabilitacji kompleksowej osób z niepełnosprawnością. W: W. J. Paluchowski (red.), Diagnozowanie – wyzwania i konteksty (s. 301-321). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM

Palak, Z., Bujnowska, A., Pawlak, A. (red.) (2010). Aktualne problemy edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w biegu życia. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej.

Pisula, E., Danilewicz, D. (2007) (red.) Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia

Szluz, B. (2019). Doświadczenie niepełnosprawności w rodzinie. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Szluz, B. (2019). Doświadczenie choroby w rodzinie. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student jest w stanie analizować i interpretować rolę czynników sprzyjających postawom pozytywnym/negatywnym wobec osób z niepełnosprawnością

Student rozumie uwarunkowania w zakresie rozwoju kompetencji społecznych u osób niepełnosprawnych

Student potrafi wymienić sposoby udzielania pomocy psychologicznej osobom z niepełnosprawnością

Umiejętności:

Student umie rozpoznać problemy specyficzne dla różnych rodzajów niepełnosprawności

Student umie dobrać metody odpowiednie dla procesu rewalidacji i rehabilitacji w kontekście danej niepełnosprawności

Student potrafi dopasować adekwatne formy pomocy psychologicznej i udzielić odpowiedniej pomocy psychologicznej lub skierować do innych specjalistów

Kompetencje:

Student jest wrażliwy na problemy osób z niepełnosprawnością

Student wykazuje się postawą tolerancji wobec osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny: test z pytaniami zamkniętymi i otwartymi

na ocenę 2 (ndst.): Student nie potrafi wymienić czynników sprzyjających postawom pozytywnym wobec osób z niepełnosprawnością. Student nie rozumie uwarunkowań w zakresie kompetencji społecznych u osób z niepełnosprawnością. Student nie potrafi scharakteryzować ani nawet wymienić sposobów udzielania pomocy psychologicznej osobom z niepełnosprawnością.

na ocenę 3 (dst.): Student potrafi wymienić niektóre z czynników sprzyjających postawom pozytywnym wobec osób z niepełnosprawnością. Student rozumie częściowo uwarunkowania w zakresie kompetencji społecznych u osób z niepełnosprawnością. Student potrafi wymienić choć nie scharakteryzować sposobów udzielania pomocy psychologicznej osobom z niepełnosprawnością. Wypowiedzi słowne studenta świadczą o istotnych lukach w tym obszarze.

na ocenę 4 (db.): student potrafi dość sprawnie oraz w sposób świadczący o dość dużej wiedzy wymienić czynniki sprzyjające postawom pozytywnym wobec osób z niepełnosprawnością. Student rozumie uwarunkowania w zakresie kompetencji społecznych u osób z niepełnosprawnością. Student potrafi wymienić i trafnie scharakteryzować sposoby udzielania pomocy psychologicznej osobom z niepełnosprawnością.

na ocenę 5 (bdb.): student potrafi niezwykle sprawnie oraz w sposób świadczący o ogromnej wiedzy wymienić czynniki sprzyjające postawom pozytywnym wobec osób z niepełnosprawnością. Student rozumie uwarunkowania w zakresie kompetencji społecznych u osób z niepełnosprawnością- podejmuje własną refleksję nt przeszkód i wyzwań.Student potrafi wymienić i trafnie scharakteryzować sposoby udzielania pomocy psychologicznej osobom z niepełnosprawnością.

Zakres tematów:

1. Niepełnosprawność - pojęcie, definicje

2. Rewalidacja, rehabilitacja i jej formy i zakresy

3. Biologiczne i psychologiczne koncepcje niepełnosprawności

4.Psychologiczna sytuacja osób niepełnosprawnych

5. Psychologiczne czynniki determinujące rehabilitację osób niepełnosprawnych

6. Psychologiczne ocena właściwości i możliwości osób niepełnosprawnych

7. Akceptacja niepełnosprawności

8 Psychologiczne zasady rehabilitacji

9 Postawy społeczne wobec osób niepełnosprawnych

Metody dydaktyczne:

interaktywny wykład

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 9:45 - 10:30, sala 1440
co druga sobota (nieparzyste), 8:00 - 9:30, sala 1440
Paulina Rosińska 48/100 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.