Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ćwiczenia z psychoterapii WF-ZPS-TR1
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 32
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Lektura obowiązkowa:

1. Brammer, L. M. (1984). Kontakty służące pomaganiu. Procesy i umiejętności. Warszawa: Studium Pomocy Psychologicznej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

2. Czabała, Cz. (1997). Czynniki leczące w psychoterapii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

3. Johnson, D. W. (1992). Podaj dłoń. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości.

4. Okun, B. F. (2002). Skuteczna pomoc psychologiczna. (Budowanie relacji i ustalanie celów). Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia PTP.

5. Szustrowa, T. (1991). Swobodne techniki diagnostyczne – wywiad i obserwacja. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

7. Trzebinska, E. (1994). Ogólna charakterystyka przygotowania i przebiegu procesu psychoterapii. W: L. Grzesiuk (red.), Psychoterapia.Szkoły, zjawiska, techniki i specyficzne problemy (s. 109-134), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Literatura uzupełniająca:

1. Brzeziński, J., Poznaniak, W. (red.). (1994). Etyczne problemy działalności badawczej i praktycznej psychologów. Poznań: Wydawnictwo Fundacji: Humaniora.

2. Brzeziński, J., Toeplitz – Wiśniewska, M. (red.). (2000). Etyczne dylematy psychologa. Poznań: Wydawnictwo Fundacji: Humaniora.

3. Egan, G. (2002). Kompetentne pomaganie, Poznań: Wydawnictwo Zysk i Ska (wybrane rozdziały)

4. Fengler, J. (2001). Pomaganie męczy. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

5. Gołąb, A. (1980). Normy moralne a gotowość do udzielania pomocy. W: J. Rejkowski. (red.), Osobowość a społeczne zachowanie sie ludzi.Warszawa: Wydawnictwo Książka i Wiedza.

6. Goldstein, A. (1983). Metody ulepszania kontaktów służących pomaganiu, Nowiny Psychologiczne, 10.

7. Grzesiuk, L. (red.). (1994). Psychoterapia. Szkoły, zjawiska, techniki,specyficzne problemy. Warszawa: PWN. (wybrane rozdziały)

8. Jedliński, K. (1993). Sztuka słuchania. W: J. Santorski (red.), ABC Pomocy Psychologicznej. Rezonans i Dialog (t. 8, s. 13 – 26). Warszawa:Jacek Santorski & Co Agencja.

9. Rakowska, J. M. (2000). Wymiar etyczny interwencji terapeutycznych,Nowiny psychologiczne, 1, 91 – 102.

10. Santorski, J. (red.). (1984). Nowe strategie i techniki pomocy psychologicznej. Warszawa: PTHP.

11. Sęk, H. (2001).O wieloznacznych funkcjach wsparcia społecznego. W: L.Cierpiałkowska, H. Sęk (red.), Psychologia kliniczna i psychologia zdrowia(s. 13-32). Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

Efekty uczenia się:

Student posiada znajomość i umiejętność podstawowych zachowań terapeutycznych wobec pacjenta/klienta

Student zna techniki prowadzenia pomocy psychologicznej

Student zna zasady sprzyjające postępowi w terapii psychologicznej tj tzw czynniki leczące w procesie indywidualnym i grupowym kontaktem z klientem/pacjentem.

Student potrafi zebrać wywiad kliniczny na potrzeby rozpoczęcia procesu psychoterapii

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny:Kolokwium pisemne a ponad to:

- obecność na wszystkich zajęciach - dopuszcza się 2 nieobecności w ciągu roku,

- aktywny udział w ćwiczeniach,

- czytanie wskazanej literatury.

Zakres tematów:

Przygotowanie do procesu psychoterapii. Psychoterapia a pomoc psychologiczna- zagadnienia wstępne

Podstawy przebiegu procesu psychoterapii

Procesy i zjawiska w przebiegu procesu psychoterapii

Charakterystyka zjawiska oporu pacjenta przed zmianą

Słuchanie terapeutyczne - ćwiczenie umiejętności terapeutycznych.

Ćwiczenie technik terapeutycznych w trakcie procesu grupowego- technika psychodramy.

Zastosowanie techniki genogramu.

Metody dydaktyczne:

Wykład i ćwiczenie poszczególnych umiejętności terapeutycznych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga niedziela (parzyste), 8:30 - 10:00, sala 1421
Aleksandra Kűhn-Dymecka 24/22 szczegóły
2 co druga niedziela (parzyste), 10:15 - 11:45, sala 1421
Aleksandra Kűhn-Dymecka 26/22 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)