Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mikrobiologia środowiskowa WF-OB-MSR
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

- Trzy kolokwia w trakcie kursu (na każdym kolokwium 3 krótkie pytania; za każde pytanie 1 pkt. )

3 pkt – 5,

2 pkt - 4,

1 pkt – 3,

0 pkt - 2.

- Sprawozdania z ćwiczeń praktycznych na ocenę (zasady przygotowania i oceniania sprawozdań zostaną podane na pierwszych zajęciach)

- Kolokwium końcowe –

Punktacja i oceny za kolokwium końcowe:

30-28 – 5

27-25 – 4+

24-22 – 4

21-19 – 3+

18-16 – 3

15 i mniej - 2

- Ocena końcowa z ćwiczeń jest średnią arytmetyczną oceny z kolokwium końcowego (pozytywnej), ocen z kolokwiów cząstkowych i ocen ze sprawozdań.

Zakres tematów:

Ćwiczenie I

SPRAWY ORGANIZACYJNE, ZASADY BHP, ZASADY ZALICZENIA PRZEDMIOTU. WPROWADZENIE DO MIKROBIOLOGII

Ćwiczenie II

ZACHOWANIE ZASAD JAŁOWOŚCI W PRACY LABORATORYJNEJ - STERYLIZACJA I DEZYNFEKCJA

Ćwiczenie III

PODŁOŻA MIKROBIOLOGICZNE - RODZAJE I SPOSOBY PRZYGOTOWYWANIA PODŁOŻY MIKROBIOLOGICZNYCH

Ćwiczenie IV - V

PODSTAWOWE TECHNIKI MIKROBIOLOGICZNE

Ćwiczenie VI -VII

OKREŚLANIE LICZEBNOŚCI DROBNOUSTROJÓW W RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH

Ćwiczenie VIII

WŁAŚCIWOŚCI MORFOLOGICZNE BAKTERII

Ćwiczenie IX-X

WPŁYW CZYNNIKÓW FIZYKO-CHEMICZNYCH NA BAKTERIE

Ćwiczenie XI

WŁAŚCIWOŚCI FIZJOLOGICZNE BAKTERII - METABOLIZM BAKTERII

Ćwiczenie XII

BARWIENIE BAKTERII

Ćwiczenie XIII

GRZYBY - ROZPOZNAWANIE PODSTAWOWYCH RODZAJÓW GRZYBÓW

Ćwiczenie XIV

ZASTOSOWANIE MIKROORGANIZMÓW W BIOTECHNOLOGII i OCHRONIE ŚRODOWISKA

Ćwiczenie XV

KOLOKWIUM KOŃCOWE

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny (konwencjonalny) z prezentacją multimedialną - przekazywanie określonych treści jako wprowadzenie do ćwiczeń w formie wypowiedzi ciągłej, usystematyzowanej, z uwzględnieniem terminologii właściwej danej nauce.

Laboratoryjna (eksperymentu) - studenci samodzielnie przeprowadzają eksperymenty w celu zbadania jakiegoś zjawiska. Podstawowym

elementem eksperymentu jest stawianie hipotez i ich weryfikacja, opis wyników i formułowanie wniosków z przeprowadzonego eksperymentu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala e-learning
Anna Augustyniuk-Kram, Maciej Sierakowski 3/8 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala e-learning
Anna Augustyniuk-Kram, Maciej Sierakowski 8/8 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)