Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Renewable Energy Sources WF-OB-SURES
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

- Renewable energy sources act dated 20 February 2015 (Journal of Laws Dz.U. dated 14 June 2017, item 1148 as amended)

- Energy law act dated 10 April 1997 (unified text Journal of Laws Dz.U. dated 6 February 2017, item 220 as amended)

1. Baehr J., Lissoń P., Pokrzywniak J., Szambelańczyk M., (red.), Ustawa

o odnawialnych źródłach energii. Komentarz, Warszawa 2016. (in Polish)

2. Wind energy in Poland, November 2014 http://www.paih.gov.pl/files/?id_plik=23801 (in English)

3. Renewable energy in Poland, November 2009 http://www.paih.gov.pl/files/?id_plik=12126 (in English)

websites related to renewable energy sector

Efekty uczenia się:

A. Knowledge

1.Student explains terminology and data in the field of renewable energy sources, understands the significance of legal frames of RES,

2. Student identifies the instruments of international, European, Polish law related to the renewable energy sources and institutional surrounding.

B. Skills

3.Student can construct conclusions from the facts presented to him and concepts regarding renewable energy sources law.

4.Student interprets the legal acts and, on the basis of them draws correct conclusions (examines the legal acts, finds the necessary acts).

C. Social competences

5. Student is able to work in a group, is critically interested and open to innovative achievements in the field of renewable energy sources law

Metody i kryteria oceniania:

Grade 2

A

1. Student does not explain terminology and principles in the field of renewable energy sources, does not understand the significance of legal frames of RES,

2. Student does not identify the instruments of international, European, Polish law related to the renewable energy sources and institutional surrounding

B

3.Student cannot construct conclusions from the facts presented to him and concepts regarding renewable energy sources law.

4.Student does not interprete the legal acts and, on the basis of them cannot give correct conclusions (examines the legal acts, finds the necessary acts).

C

5. Student is not able to work in a group, is critically interested and is not open to innovative achievements in the field of renewable energy sources law

Grade 3

A

1.Student explains basic terminology and principles in the field of renewable energy sources, understand in general the significance of legal frames of RES,

2. Student identifies the basic instruments of international, European, Polish law related to the renewable energy sources and institutional surrounding

B

3. Student can construct basic conclusions from the facts presented to him and concepts regarding renewable energy sources law.

4. Student interprets in general the legal acts and, on the basis of them draws basic conclusions (examines the legal acts, finds the necessary acts).

C

5. Student is able to work in a group to some extend, is little critically interested and open to innovative achievements in the field of renewable energy sources law.

Grade 4

A

1.Student explains terminology and principles in the field of renewable energy sources, understand well the significance of legal frames of RES,

2.Student identifies well the instruments of international, European, Polish law related to the renewable energy sources and institutional surrounding.

B

3.Student can construct proper conclusions from the facts presented to him and concepts regarding renewable energy sources law.

4. Student interprets the legal acts well and, on the basis of them draws correct conclusions (examines the legal acts, finds the necessary acts).

C

5. Student is able to work in a group, is critically interested and open to innovative achievements in the field of renewable energy sources law.

Grade 5

A

1.Student explains very way terminology and principles in the field of renewable energy sources law, presents in-depth understanding of the significance of legal frames of RES.

2. Student identifies very well the instruments of international, European, polish environmental law and institutional surrounding.

B

3.Student can construct very well conclusions from the facts presented to him and concepts regarding renewable energy sources law.

4. Student interprets the legal acts very well and, on the basis of them draws correct conclusions with complex explanation (examines the legal acts, finds the necessary acts).

C

5. Student is able to work in a group performing different roles, is very critically interested and very open to innovative achievements in the field of renewable energy sources law

Zakres tematów:

1. Introduction to the legal frames the renewable energy sources.

2. Sources of the law on national and EU level, basic definitions related to RES technologies.

3. Characteristics of different types of renewable energy sources and investment process of RES under Polish law.

4. Wind energy.

5. Solar energy.

6. Biomass.

7. Biogas.

8. Hydroenergy.

9. Geothermal energy.

10. RES investments in the Polish market.

11. Energy storage.

12 and 13. Support system for renewable energy sources in Poland.

14. Financing of RES, limitations in the development of RES.

15. Regulatory changes and planned amendments. Trends in the develpment of RES.

Metody dydaktyczne:

presentation, case study, team work

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 9:45 - 11:15, sala 1929
Kinga Makuch 3/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 19
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.