Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Inżynieria oprogramowania WM-I-IO
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Roger S Pressman, Bruce R. Maxim, Software Engineering: A Practitioner's Approach, 8/e, McGraw-Hill, 2015.

Ian Sommerville, Software Engineering, 10/E, Pearson, 2016.

http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?title=In%C5%BCynieria_oprogramowania

K.Beck, A.Cynthia, Wydajne programowanie – Extreme Programming, Mikom, 2005.

A. Cockburn, Jak pisać efektywne przypadki użycia, WNT, Warszawa 2004.

M.Fowler, K.Scott, UML w kropelce, LTP, 2002.

Efekty uczenia się:

Definiuje przypadki użycia dla tworzonego systemu

Tworzy diagramy UML dla danego problemu

Tworzy specyfikację aksjomatyczną struktur danych

Modeluje problemy współbieżne za pomocą sieci Petri

Opracowuje plan testowania tworzonego oprogramowania

Korzysta z oprogramowania służącego do zarządzania konfiguracją

Jest gotów do pracy w zespole

Jest gotów do formułowania pytań służących pogłębieniu zrozumienia wymagań w odniesieniu do tworzonego oprogramowania

Zakres tematów:

1. Dowodzenie poprawności prostych programów.

2. Specyfikacja wymagań – pisanie przypadków użycia.

3. Omówienie propozycji tematów projektu semestralnego.

4. Kontrola jakości artefaktów - inspekcje kodu.

5. Tworzenie diagramu przypadków użycia i diagramu klas w języku UML.

6. Tworzenie diagramu stanów, diagramu sekwencji i diagramu czynności w języku UML.

7. Metody formalne – specyfikacje aksjomatyczne stosu, kolejki, listy.

8. Metody formalne – modelowanie problemów przy użyciu sieci Petri.

9. Implementacja systemu producentów i konsumentów z wykorzystaniem wzorca Observer.

10. Oprogramowanie do zarządzania konfiguracją – Git, repozytoria kodu – GitHub, narzędzie make.

11. Wprowadzenie do testowania - opracowywanie planu testowania.

12. Automatyzacja wykonywania testów – oprogramowanie typu CUnit.

13. Programowanie ekstremalne -szacowanie opowieści użytkownika.

14. Ewolucja oprogramowania i refaktoryzacja - analizowanie rozwoju niewielkiego programu.

15. Prezentacja projektów semestralnych.

Metody dydaktyczne:

metoda ćwiczebna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 18:30 - 20:00, sala 1242
Michał Bukowski 11/12 szczegóły
2 każdy czwartek, 16:45 - 18:15, sala 1242
Michał Bukowski 14/12 szczegóły
3 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 1241
Tomasz Eisenbardt 16/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 12
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)