Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka WM-I-RPS
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Tikhonenko O., Tikhonenko A. Metody probabilistyczne. Wykłady i ćwiczenia dla informatyków. Oficyna Wyfawnicza EWSIE. Warszawa 2010.

2. Krysicki W., Bartos J., Dyczka W., Królikowska K., Wasilewski M. Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach. Część 1. PWN, Warszawa 1997.

3. Krysicki W., Bartos J., Dyczka W., Królikowska K., Wasilewski M. Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach. Część 2. PWN, Warszawa 1997.

4. Gmurman W.J. Zbiór zadań z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej. PWN, Warszawa 1976.

5. Stojanow J., Miraczijski I., Ignatow C., Tanuszew M. Zbiór zadań z rachunku prawdopodobieństwa. PWN, Warszawa 1991.

Efekty uczenia się:

kierunek fizyka: FIZ1_W10; FIZ1_U03

kierunek chemia:CH1_W01; CH1_U01; CH1_K02;

kierunek informatyka: I1_W01; I1_W03; I1_K01; I1_K08

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę.

Zakres tematów:

1. Dyskretna przestrzeń probabilistyczna. Wzory kombinatoryczne. Schemat klasyczny. Losowanie ze zwracaniem i bez zwracania. Schemat Bernoullego.

2. Przestrzeń probabilistyczna w przypadku ogólnym, aksjomaty rachunku prawdopodobieństwa. Własności prawdopodobieństwa.

3. Prawdopodobieństwo warunkowe. Niezależność zdarzeń. Prawdopodobieństwo całkowite. Wzór Bayesa.

4. Zmienne losowe. Rozkład i dystrybuanta. Własności dystrybuanty. Podstawowe rozkłady. Zmienne losowe dyskretne i ciągłe. Gęstość.

5. Charakterystyki liczbowe zmiennych losowych: wartość oczekiwana, wariancja i odchylenie standardowe, momenty wyższych rzędów, współczynnik korelacji. Nierówność Czebyszewa.

6. Wielowymiarowe zmienne losowe, niezależność zmiennych, rozkłady łączne, brzegowe i warunkowe.

7. Podstawowe typy zbieżności ciągów zmiennych losowych: zbieżność według prawdopodobieństwa i zbieżność według rozkładu. Prawa wielkich liczb w postaci Bernoullego, Czebyszewa i Chinczyna. Twierdzenia graniczne.

8. Kolokwium.

9. Przedmiot statystyki matematycznej. Metoda reprezentacyjna. Rozkład próbki. Dystrybuanta empiryczna, histogram, momenty empiryczne i ich własności.

10. Estymatacja punktowa. Estymatory zgodne, obciążone i nieobciążone. Metody momentów i największej wiarygodności. Porównanie estymatorów.

11. Podstawowe rozkłady statystyczne (chi-kwadrat, Studenta, Fishera).

12. Estymacja przedziałowa. Dokładne i asymptotycznie dokładne przedziały ufności. Przedziały ufności dla parametrów rozkładu normalnego.

13. Weryfikacja hipotez. Błędy pierwszego i drugiego rodzajów. Moc testu. Testy istotności. Kryterium chi-kwadrat Pearsona.

14. Kryteria zgodności: chi-kwadrat jako kryterium zgodności, omega-kwadrat, Kołmogorowa.

Kolokwium.i

Metody dydaktyczne:

Metoda ćwiczeniowa.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 225
Maria Suwińska 15/18 szczegóły
2 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 108
Oleg Tikhonenko 20/18 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 21
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)