Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy matematyki finansowej WP-CWC-N-1-PMF
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podgórska M., Klimkowska J., Matematyka finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011

Efekty uczenia się:

Student zna podstawowe modele wyceny wartości pieniądza w czasie i stosuje je do wyceny wybranych instrumentów finansowych, konstruuje typowe plany spłaty długu.

Metody i kryteria oceniania:

Zadania domowe (40%), kolokwium zaliczeniowe (60%)

Zakres tematów:

1. Procent prosty.

2. Dyskonto proste i handlowe.

3. Procent składany i ciągły.

4. Strumienie płatności.

5. Plan spłaty długu.

Metody dydaktyczne:

wykład konwersatoryjny, ćwiczenia

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, poniedziałek (niestandardowa częstotliwość), 16:45 - 19:45, sala 114
Tomasz Kulpa 22/27 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 21
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)