Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Anatomia i fizjologia układu nerwowego WF-ZPS-N-AFU
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 32
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Michajlik, A. i Ramotowski, W. (2013). Anatomia i fizjologia człowieka. PZWL Wydawnictwo Lekarskie: Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedzy: student opisuje budowę układów narządów człowieka; wyjaśnia zasady interakcji między układem nerwowym a innymi układami narządów; opisuje budowę i funkcje układów sensorycznych w kontekście zachowania.

Umiejętności: student posługuje się pojęciami w zakresie biologii, chemii i fizyki niezbędnymi do opisu działania układów narządów człowieka; różnicuje neuroprzekaźniki i substancje psychoaktywne.

Kompetencji społecznych: zachowuje ostrożność w wyrażaniu opinii.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady multimedialne - test wiedzy w trakcie sesji egzaminacyjnej.

Kryteria oceniania:

wiedza:

- na ocenę niedostateczną: student nie opisuje budowy układów narządów człowieka; nie wyjaśnia zasady interakcji między układem nerwowym a innymi układami narządów; nie opisuje budowy i funkcji układów sensorycznych w kontekście zachowania.

- na ocenę dostateczną: student opisuje budowę układu nerwowego człowieka; wyjaśnia zasady interakcji między układem nerwowym a innym układem narządów; opisuje budowę i funkcje jednego układu sensorycznego w kontekście zachowania.

- na ocenę dobrą: student opisuje budowę nerwowego i hormonalnego układu narządów człowieka; wyjaśnia zasady interakcji między układem nerwowym a układami hormonalnym i ruchu; opisuje budowę i funkcję dwóch układów sensorycznych w kontekście zachowania.

- na ocenę bardzo dobrą: student biegle opisuje budowę układów narządów człowieka; wyjaśnia zasady interakcji między układem nerwowym a innymi układami narządów; opisuje budowę i funkcje wszystkich układów sensorycznych w kontekście zachowania.

umiejętności:

- na ocenę niedostateczną: student nie posługuje się pojęciami w zakresie biologii, chemii i fizyki niezbędnymi do opisu działania układów narządów człowieka; nie różnicuje neuroprzekaźników i substancji psychoaktywnych.

- na ocenę dostateczną: student posługuje się niektórymi pojęciami w zakresie biologii, chemii i fizyki niezbędnymi do opisu działania układu nerwowego; różnicuje niektóre neuroprzekaźniki i grupy substancji psychoaktywnych.

- na ocenę dobrą: student posługuje się wieloma pojęciami w zakresie biologii, chemii i fizyki niezbędnymi do opisu działania układów narządów człowieka; różnicuje podstawowe neuroprzekaźniki i najbardziej znane substancje psychoaktywne.

- na ocenę bardzo dobrą: student biegle posługuje się pojęciami w zakresie biologii, chemii i fizyki niezbędnymi do opisu działania układów narządów człowieka; różnicuje wszystkie znane neuroprzekaźniki i najbardziej większość znanych podstawowych substancji psychoaktywnych.

kompetencje społeczne:

- student zachowuje ostrożność w wyrażaniu opinii

Punktacja i oceny: można zdobyć 50 punktów za poprawnie rozwiązany test wiedzy; punktacja do poszczególnych ocen przedstawia się następująco:

46 - 50 pkt bdb

41 - 45 pkt db+

36 - 40 pkt db

31 - 35 pkt dst+

26 - 30 pkt dst

0 - 25 pkt ndst

Zakres tematów:

1. Komórka zwierzęca.

2. Układ narządów ruchu.

3. Układ trawienny.

4. Układ oddechowy.

5. Układ krążenia.

6. Komórka nerwowa.

7. Układ nerwowy.

8. Układ narządów zmysłu.

9. Układ wydzielania wewnętrznego.

Metody dydaktyczne:

Wykłady multimedialne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga sobota (parzyste), 11:00 - 12:30, sala 1454
co druga sobota (nieparzyste), 9:15 - 10:45, sala 1454
Bartłomiej Swebodziński 81/100 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.