Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zaburzenia osobowości WF-PS-N-ZOS
Wykład monograficzny (WYK_MON) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 50
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

L. Cierpiałkowska i Emilia Soroko - Zaburzenia osobowości. Problemy diagnozy klinicznej. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014.

J.F. Clarkin, P. Fonagy, G. O. Gabbard - Psychoterapia psychodynamiczna zaburzeń osobowości. Podręcznik kliniczny, WUJ, Kraków 2013

Efekty uczenia się:

1. Student potrafi wymienić i opisać główne zaburzenia osobowości.

2. Student potrafi zdefiniować i wymieć objawy występujące w głównych zaburzeniach osobowości.

3. Student potrafi posługiwać się klasyfikacjami zaburzeń psychicznych osobowości ICD-10 i DSM-V.

4. Student potrafi wymienić przyczyny powstawania zaburzeń osobowości, opisuje interakcje czynników ryzyka, definiuje pojęcia wieloczynnikowej etiologii i patogenezy.

5. Student potrafi opisać rozpowszechnienie, przebieg i rokowanie w głównych zaburzeniach osobowości.

6. Student potrafi wymienić podstawowe formy oddziaływań psychologicznych skutecznych w leczeniu zaburzeń osobowości.

Metody i kryteria oceniania:

Esej poświęcony wybranemu zaburzeniu osobowości na zakończenie cyklu wykładów.

Ocena opiera się o kryteria:

1. student właściwe używa głównych pojęć opisujących zaburzenia osobowości,

2. student rozumie specyfikę poszczególnych zaburzeń osobowości - ich objawy, występowanie typowych zachowań, trudności w funkcjonowaniu społecznym oraz mechanizmy obronne,

3. student potrafi dokonać wstępnej oceny zaburzeń osobowości na podstawie opisu przypadku lub interakcji w wybranych dziełach literackich lub filmowych,

Za całą pracę można uzyskać od 0 do 6 punktów.

Oceny:

5 (bardzo dobry) - 6-5 pkt.,

4 (dobry) - 4-3 punkty,

3 (dostateczny) - 2 punkty,

0 (niedostateczny) - 1-0 punkt,

Zakres tematów:

1. Wprowdzenie do problematyki zaburzeń osobowości - klasyfikacje i defnicje.

2. Diagnoza zaburzeń osobowości na podstawie filmu dokumentalnego "Konsul" reż. K. Gradowski.

3. Diagnoza zaburzeń osobowości na podstawie filmu dokumentalnego "Adrenalina" reż. K. Lang.

4. Diagnoza zaburzeń osobowości na podstawie filmu dokumentalnego "Jackson Pollock" reż. K. Evans.

5. Osobowość borderline.

6. Osobowość paranoidalna.

7. Osobowość dyssocjalna.

8. Osobowość histrioniczna.

9. Osobowość anankastyczna.

10.Osobowość schizoidalna.

11. Osobowość lękliwa (unikająca).

12.Osobowość zależna.

13. Inne zaburzenia osobowości.

14. Psychoterapia zaburzeń osobowości.

Metody dydaktyczne:

wykład, dyskusje, opisy przypadków, analiza filmów,

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 1425
Cezary Żechowski 64/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.