Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie WP-PR-SEM-5MJ
Seminarium (SEM) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

W zasadzie obowiązuje wykorzystanie krajowej literatury przedmiotu , w zależności od przedstawianych treści ,z uwzględnieniem Systemu Prawa Administracyjnego pod red. R. Hausera, Z. Niewiadomskiego i A. Wróbla , oraz wykorzystanie podstawowych pozycji z zakresu teorii prawa, przy omawianiu kwestii teoretycznoprawnych. Dodatkowo oceniane jest sięganie do pozycji obcojęzycznych. Obowiązuje wykorzystanie aktualnych tekstów aktów prawnych i przynajmniej podstawowego orzecznictwa sądów administracyjnych. Przy opracowywaniu tematów z procedury należy wykorzystać podstawowe komentarze do kpa, w tym : 1/B. Adamiak, J. Borkowski ,2/ M. Jaśkowska, A. Wróbel, 3/ Z. Janowicz, 4/. R. Kędziora,5/G. Łaszczyca, C. Martysz, A. Matan ,6/ P. Przybysz , w w odniesieniu do postępowania sądowoadministracyjnego komentarze 1/B. Dautera , B. Gruszczyńskiego , A. Kabata , M. Niezgódki-Medek , 2. J. P. Tarno , 3/T.Wosia,H. Knysiak-Molczyk, M. Romańskiej.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny:

Na ocenę z seminarium składa się zarówno ocena merytoryczna, uwzględniająca samodzielność pracy magisterskiej, umiejętność przeprowadzania poprawnej analizy i wyciągania wniosków, jak i techniczna , uwzględniająca dobór literatury, język pracy, prawidłowość powoływania przypisów, zachowanie proporcji pomiędzy poszczególnymi częściami/ rozdziałami /pracy.

Zaliczenie seminarium następuje pod warunkiem czynnego w nim udziału oraz terminowego przedstawiania poszczególnych rozdziałów pracy, a także ich pozytywnej oceny.

Zakres tematów:

Treści merytoryczne dotyczą zagadnień z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, egzekucyjnego i sądowoadministracyjnego.

Obejmują:

I.Zagadnienia metodologii opracowywania prac magisterskich

a/określenie problemów przedstawianych w pracy i metod ich rozwiązywania

b/technika zbierania informacji , wyszukiwania aktów prawnych i literatury

c/Sporządzenie planu pracy i wykazu podstawowej literatury

II.Opracowywanie poszczególnych rozdziałów prac, ich analiza i ewentualna poprawa. Formułowanie wniosków końcowych .

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 19:10 - 20:40, sala 1742
Małgorzata Jaśkowska 12/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 17
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)