Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ameryka Łacińska jako region w stosunkach międzynarodowych WP-MON-AŁ
Wykład monograficzny (WYK_MON) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Efekty uczenia się:

EK1: zna i wyjaśnia podstawowe pojęcia z zakresu historii, kultury i integracji państw latynoamerykańskich

EK2: rozróżnia i charakteryzuje poszczególne państwa w Ameryce Łacińskiej, w tym ze szczególnym uwzględnieniem ich systemów prawnych

EK3: zna sytuację polityczną wybranych państw latynoamerykańskich

EK4: prezentuje powiązanie państw latynoamerykańskich z państwami w innych regionach świata (Azja, Europa, Afryka)

EK5: wie, jakie znaczenie w prawie i polityce międzynarodowej odgrywają państwa regionu Ameryki Łacińskiej

Metody i kryteria oceniania:

EK1: zna i wyjaśnia podstawowe pojęcia z zakresu historii, kultury i integracji państw latynoamerykańskich

Na ocenę 2 (ndst.) - nie zna żadnych pojęć z zakresu historii, kultury i integracji państw latynoamerykańskich

Na ocenę 3 (dst.) - wyjaśnia podstawowe pojęcia z zakresu historii, kultury i integracji państw latynoamerykańskich w stopniu dostatecznym

Na ocenę 4 (db.) - umie wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu historii , kultury i integracji państw latynoamerykańskich w stopniu dobrym

Na ocenę 5 (bdb.) - umie wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu historii, kultury i integracji państw latynoamerykańskich w stopniu bardzo dobrym

EK2: rozróżnia i charakteryzuje poszczególne państwa w Ameryce Łacińskiej, w tym ze szczególnym uwzględnieniem ich systemów prawnych

Na ocenę 2 (ndst.) - nie zna państw w Ameryce Łacińskiej, a tym bardziej nie zna ich systemów prawnych

Na ocenę 3 (dst.) - rozróżnia i charakteryzuje niektóre państwa w Ameryce Łacińskiej, w tym z uwzględnieniem podstaw ich systemów prawnych

Na ocenę 4 (db.) - rozróżnia i charakteryzuje państwa w Ameryce Łacińskiej, w tym z uwzględnieniem ich systemów prawnych na poziomie dobrym

Na ocenę 5 (bdb.) - rozróżnia i charakteryzuje państwa w Ameryce Łacińskiej, w tym z uwzględnieniem ich roli w systemów prawnych na poziomie bardzo dobrym

EK3: zna sytuację polityczną wybranych państw latynoamerykańskich

Na ocenę 2 (ndst.) - nie zna sytuacji politycznej państw latynoamerykańskich

Na ocenę 3 (dst.) - zna sytuację polityczną wybranych państw latynoamerykańskich na poziomie dostatecznym

Na ocenę 4 (db.) - zna sytuację polityczną wybranych państw latynoamerykańskich na poziomie dobrym

Na ocenę 5 (bdb.) - zna sytuację polityczną wybranych państw latynoamerykańskich na poziomie bardzo dobrym

EK4: prezentuje powiązanie państw latynoamerykańskich z państwami w innych regionach świata (Azja, Europa, Afryka)

Na ocenę 2 (ndst.) - nie prezentuje powiązań państw latynoamerykańskich z państwami w innych regionach świata (Azja, Europa, Afryka)

Na ocenę 3 (dst.) - prezentuje powiązanie państw latynoamerykańskich z państwami w innych regionach świata (Azja, Europa, Afryka) na poziomie dostatecznym

Na ocenę 4 (db.) - prezentuje powiązanie państw latynoamerykańskich z państwami w innych regionach świata (Azja, Europa, Afryka) na poziomie dobrym

Na ocenę 5 (bdb.) - prezentuje powiązanie państw latynoamerykańskich z państwami w innych regionach świata (Azja, Europa, Afryka) na poziomie bardzo dobrym

EK5: wie, jakie znaczenie w prawie i polityce międzynarodowej odgrywają państwa regionu Ameryki Łacińskiej

Na ocenę 2 (ndst.) – nie wie, jakie znaczenie w prawie i polityce międzynarodowej odgrywają państwa regionu Ameryki Łacińskiej

Na ocenę 3 (dst.) - wie, jakie znaczenie w prawie i polityce międzynarodowej odgrywają państwa regionu Ameryki Łacińskiej na poziomie dostatecznym

Na ocenę 4 (db.) - wie, jakie znaczenie w prawie i polityce międzynarodowej odgrywają państwa regionu Ameryki Łacińskiej na poziomie dobrym

Na ocenę 5 (bdb.) - wie, jakie znaczenie w prawie i polityce międzynarodowej odgrywają państwa regionu Ameryki Łacińskiej na poziomie bardzo dobrym

Zakres tematów:

1. Źródła, pochodzenie: nazewnictwo, wielkie cywilizacje regionu Ameryki Łacińskiej

2. Konkwista i społeczeństwo kolonialne

3. Zależności i niezależności, konflikty zbrojne

4. Idee, sztuka, kultura popularna w Ameryce Łacińskiej

5. Zmiany społeczne i rewolucje

6. Dyktatury i represje

7. Ameryka Łacińska a USA

8. Demokracja i nowe rządy

9. Konstytucje i procesy legislacyjne

10. Projekty integracyjne

11. Ekonomia latynoamerykańska

12. Ameryka Łacińska a Unia Europejska

Metody dydaktyczne:

Metodami dydaktycznymi służącymi osiągnięciu EK1 są: wykład informacyjny, sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest zaliczenie pisemne oraz ocenianie ciągłe.

Metodami dydaktycznymi służącymi osiągnięciu EK2 są: wykład informacyjny, sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest zaliczenie pisemne oraz ocenianie ciągłe.

Metodami dydaktycznymi służącymi osiągnięciu EK3 są: wykład informacyjny oraz studium przypadku, sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest zaliczenie pisemne oraz ocenianie ciągłe.

Metodami dydaktycznymi służącymi osiągnięciu EK4 są: wykład informacyjny, sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest zaliczenie pisemne oraz ocenianie ciągłe.

Metodami dydaktycznymi służącymi osiągnięciu EK5 są: wykład informacyjny, sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest zaliczenie pisemne oraz ocenianie ciągłe.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 314A
Marta Osuchowska 0/20 szczegóły
2 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 314A
Marta Osuchowska 19/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 21
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)