Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ad hoc and sensor networks WM-I-SDS
Wykład (WYK) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa

1 D. P. Agrawal, Q. A. Zeng: Introduction to Wireless and Mobile Systems, Thomson 2006.

2 H. Karl, A. Willig, Protocols and Architectures for Wireless Sensor Networks, Wiley 2007.

3 B. Krishnamachari, Networking Wireless Sensors, Cambridge University Press, 2005

Literatura uzupełniająca

1 H. M. Ammari (ed.), The Art. Of Wireless Sensor Networks, vol. 1: Fundamentals, Springer, 2014.

2 Proceedings of the ACM International Conference on Modeling, Analysis and Simulation of Wireless and Mobile Systems

(MSWIM)

Metody i kryteria oceniania:

Dla wszystkich efektów przyjmuje się następujące kryteria oceny we wszystkich formach weryfikacji:

- osiągnięty w pełni (bez uchwytnych niedociągnięć): 5

- osiągnięty niemal w pełni i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej

oceny: 4,5

- osiągnięty w znacznym stopniu i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej

oceny: 4

- osiągnięty w znacznym stopniu – z wyraźną przewagą pozytywów – i nie są

spełnione kryteria przyznania wyższej oceny: 3,5

- osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją i nie są spełnione

kryteria przyznania wyższej oceny: 3

- nie został osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją: 2

Ocena końcowa x jest wyznaczana na podstawie wartości

st(w)= 5, jeśli 4,5 < w; st(w)= 4,5, jeśli 4,25 < w <= 4,5; st(w)= 4, jeśli 3,75 < w <= 4,25; st(w)= 3,5, jeśli 3,25 < w <= 3,75; st(w)= 3, jeśli 2,75 < w <= 3,25; st(w)= 2, jeśli w <= 2,75

oraz na bazie podanej niżej reguły:

- jeśli każda z ocen końcowych za zajęcia powiązane jest pozytywna i ich średnia wynosi y, to x wyznacza się ze wzoru x=st(z), gdzie z jest średnią ważoną ocen z przeprowadzonych weryfikacji, w których wagi ocen z egzaminów wynoszą 2, a wagi ocen z innych form weryfikacji są równe 1

Zakres tematów:

1 Współczesne technologie informacyjno-komunikacyjne.

2 Internet Rzeczy i Inteligencja otoczenia.

3 Chmury obliczeniowe, systemy obliczeniowe typu Fog/Edge Computing.

4 Sieci ad hoc i sieci sensorowe: motywacje i zastosowania.

5 Warstwa fizyczna sieci.

6 Metody multipleksacji.

7 Sieci ad hoc i algorytmy marszrutyzacji.

8 Sieci sensorowe i problemy routingu.

9 Kolokwium 1 (max. ocena: 30p./100p.). Architektura sieci.

10 Protokoły MAC bazujace na rywalizacji, problem ukrytego terminala,

uzgodnienie RTS/CTS.

11 Energooszczędne protokoły MAC.

12 Protokoły bazujące na technikach zarządzania trybem uśpienia.

13 Protokoły bazujace na harmonogramach.

14 Lokalizacja i synchronizacja czasu.

15 Prezentacje przez grupy studenckie artykułów poświęconym technologiom

sieci sensorowych (max. ocena: 10p./100p.).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 13:15 - 14:45, sala 1241
Franciszek Seredyński 5/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 12
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)