Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ad hoc and sensor networks WM-I-SDS
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa

1 http://developer.android.com

2 H. Karl, A. Willig, Protocols and Architectures for Wireless Sensor Networks, Wiley 2007.

3 D. Wagner, R. Wattenhofer (Eds.), Algorithms for Sensor and Ad Hoc Networks, Springer, LNCS 4621, 2007.

Literatura uzupełniająca

1 H. M. Ammari (ed.), The Art. Of Wireless Sensor Networks, vol. 1: Fundamentals, Springer, 2014.

2 http://uksw.edu.pl/artykuly/bhp/instrukcja_pierw_pomocy.pdf

Efekty uczenia się:

- zna i rozumie zasady BHP obowiązujące w pracowni komputerowej

- potrafi modelować i analizować podstawowe parametry sieci doraźnych i

sensorowych korzystając z gotowych narzędzi i pakietów symulacyjnych,

takich jak np. ns3

- potrafi przygotować środowisko do zaprogramowania symulatora mobilnej

sieci doraźnej, zbadania jej parametrów oraz przeprowadzenia testów ich

działania

- potrafi zorganizować i poprowadzić zespół programistów ukierunkowany na

realizację zadanej aplikacji korzystając ze wsparcia systemów

informatycznych

w technologii Arduino, Libellium lub Raspberry Pi

- potrafi korzystać z literatury fachowej w języku polskim i angielskich w celu

przygotowania i redagowania dokumentacji wykonanego projektu informatycznego

- jest gotów do aktywnego udziału w laboratorium i etycznej pracy nad powierzonymi zadaniami

- jest gotów do pozyskiwania wiedzy informatycznej z obszaru sieci doraźnych i sensorowych;

dostrzega potrzebę ciągłego uczenia się wraz z rozwojem nowych technologii informatycznych

- jest gotów pracować w zespole nad wspólnym projektem informatycznym oraz koordynować poszczególne

ogniwa projektu

Metody i kryteria oceniania:

Dla wszystkich efektów przyjmuje się następujące kryteria oceny we wszystkich formach weryfikacji:

- osiągnięty w pełni (bez uchwytnych niedociągnięć): 5

- osiągnięty niemal w pełni i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej

oceny: 4,5

- osiągnięty w znacznym stopniu i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej

oceny: 4

- osiągnięty w znacznym stopniu – z wyraźną przewagą pozytywów – i nie są

spełnione kryteria przyznania wyższej oceny: 3,5

- osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją i nie są spełnione

kryteria przyznania wyższej oceny: 3

- nie został osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją: 2

Ocena końcowa x jest wyznaczana na podstawie wartości

st(w)= 5, jeśli 4,5 < w; st(w)= 4,5, jeśli 4,25 < w <= 4,5; st(w)= 4, jeśli 3,75 < w <= 4,25; st(w)= 3,5, jeśli 3,25 < w <= 3,75; st(w)= 3, jeśli 2,75 < w <= 3,25; st(w)= 2, jeśli w <= 2,75

oraz na bazie podanej niżej reguły:

- jeśli każda z ocen końcowych za zajęcia powiązane jest pozytywna i ich średnia wynosi y, to x wyznacza się ze wzoru x=st(z), gdzie z jest średnią ważoną ocen z przeprowadzonych weryfikacji, w których wagi ocen z egzaminów wynoszą 2, a wagi ocen z innych form weryfikacji są równe 1

Zakres tematów:

1 Podstawowe pojęcia probabilistyki, statystyki i teorii ruchu. Utworzenie

zespołów studenckich.

2 Symulacja systemów oparta na technice sterowania zdarzeniami.

3 Projekt 1: Symulacja ręczna systemu interpretowanego jako system

masowej obsługi.

4 Protokoły komunikacji bezprzewodowej: LEACH oraz ZigBee.

5 Symulacja systemów sieciowych z użyciem symulatora ns-3.

6 Projekt 2: Symulacja systemu komunikacyjnego z użyciem ns-3

7 Projekt 2: Symulacja systemu komunikacyjnego z użyciem ns-3

8 Platformy sprzętowe Arduino oraz Libelium

9 Problem maksymalizacji czasu życia sieci sensorowej.

10 Projekt 3: Opracowanie algorytmu rozwiązania problemu maksymalizacji

czasu życia sieci sensorowej

11 Projekt 4: Implementacja algorytmu.

12 Projekt 4: Implementacja algorytmu.

13 Projekt 5: Badanie poprawności działania symulatora.

14 Projekt 6: Badania eksperymentalne algorytmu.

15 Przegląd sprawozdań i zaliczenie laboratorium.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 15:00 - 16:30, sala 1241
Franciszek Seredyński 5/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 12
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)