Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Czynnik religijny i etyczny w stosunkach międzynarodowych WP-SM-CRiEwSM(p)-ćw
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

EK1: wyjaśnia zadania oraz określa rolę religii i etyki w relacjach międzynarodowych

EK2: omawia na wybranych przykładach konflikty zbrojne z udziałem czynnika religijnego

EK3: wie jakie znaczenie w stosunkach międzynarodowych odgrywa Stolica Apostolska

EK4: rozumie rolę czynnika religijnego i etycznego w praktyce Unii Europejskiej

EK5: opisuje powiązania czynnika religijnego i etycznego w polityce wewnętrznej i zagranicznej wybranych państw

Metody i kryteria oceniania:

EK1: wyjaśnia zadania oraz określa rolę religii i etyki w relacjach międzynarodowych

Na ocenę 2 (ndst.) - nie potrafi wyjaśnić żadnych zadań ani wskazać roli religii i etyki w relacjach międzynarodowych

Na ocenę 3 (dst.) - wyjaśnia zadania oraz określa rolę religii i etyki w relacjach międzynarodowych w stopniu dostatecznym

Na ocenę 4 (db.) - umie wyjaśnić zadania oraz określić rolę religii i etyki w relacjach międzynarodowych na poziomie dobrym

Na ocenę 5 (bdb.) - umie wyjaśnić zadania oraz określić rolę religii i etyki w relacjach międzynarodowych w stopniu bardzo dobrym

EK2: omawia na wybranych przykładach konflikty zbrojne z udziałem czynnika religijnego

Na ocenę 2 (ndst.) - nie potrafi wymienić ani omówić przykładów konfliktów zbrojnych z udziałem czynnika religijnego

Na ocenę 3 (dst.) - potrafi omówić na wybranym przykładzie konflikt zbrojny z udziałem czynnika religijnego w stopniu dostatecznym

Na ocenę 4 (db.) - potrafi omówić na wybranych przykładach konflikty zbrojne z udziałem czynnika religijnego w stopniu dobrym

Na ocenę 5 (bdb.) - potrafi omówić na wybranych przykładach konflikty zbrojne z udziałem czynnika religijnego w stopniu bardzo dobrym

EK3: wie jakie znaczenie w stosunkach międzynarodowych odgrywa Stolica Apostolska

Na ocenę 2 (ndst.) - nie wie jakie znaczenie w stosunkach międzynarodowych odgrywa Stolica Apostolska

Na ocenę 3 (dst.) - zna wyłącznie podstawowe zadania i działania podejmowane przez Stolicę Apostolską w stosunkach międzynarodowych

Na ocenę 4 (db.) - zna na poziomie dobrym znaczenie w stosunkach międzynarodowych Stolicy Apostolskiej

Na ocenę 5 (bdb.) - wie i potrafi wyjaśnić jakie znaczenie w stosunkach międzynarodowych odgrywa Stolica Apostolska

EK4: rozumie rolę czynnika religijnego i etycznego w praktyce Unii Europejskiej

Na ocenę 2 (ndst.) - nie rozumie czynnika religijnego i etycznego w praktyce Unii Europejskiej

Na ocenę 3 (dst.) - rozumie rolę czynnika religijnego i etycznego w praktyce Unii Europejskiej na poziomie dostatecznym

Na ocenę 4 (db.) - rozumie rolę czynnika religijnego i etycznego w praktyce Unii Europejskiej na poziomie dobrym

Na ocenę 5 (bdb.) - rozumie rolę czynnika religijnego i etycznego w praktyce Unii Europejskiej na poziomie bardzo dobrym

EK5: opisuje powiązania czynnika religijnego i etycznego w polityce wewnętrznej i zagranicznej wybranych państw

Na ocenę 2 (ndst.) - nie potrafi opisać powiązania czynnika religijnego i etycznego w polityce wewnętrznej i zagranicznej żadnego z przykładowych państw

Na ocenę 3 (dst.) - potrafi opisać powiązanie czynnika religijnego i etycznego w polityce wewnętrznej i zagranicznej wybranego państwa na poziomie dostatecznym

Na ocenę 4 (db.) - potrafi opisać powiązanie czynnika religijnego i etycznego w polityce wewnętrznej i zagranicznej wybranych państw na poziomie dobrym

Na ocenę 5 (bdb.) - potrafi opisać powiązanie czynnika religijnego i etycznego w polityce wewnętrznej i zagranicznej wybranych państw na poziomie bardzo dobrym

Zakres tematów:

1. Obecność religii i ideologii w stosunkach międzynarodowych.

2. Podmioty religijne i ich rola w SM: RNGO - Religious NGOs; FBD - faithbased diplomacy.

3. Stolica Apostolska i jej rola negocjatora w stosunkach międzynarodowych.

4. Konflikty zbrojne a czynnik religijny i etyczny

5. Terroryzm religijny.

Metody dydaktyczne:

Metodami dydaktycznymi służącymi osiągnięciu EK1 są: klasyczna metoda problemowa, sytuacyjna, studium przypadku; sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest ocenianie ciągłe oraz prace grupowe.

Metodami dydaktycznymi służącymi osiągnięciu EK2 są: klasyczna metoda problemowa, sytuacyjna, studium przypadku; sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest ocenianie ciągłe oraz prace grupowe.

Metodami dydaktycznymi służącymi osiągnięciu EK3 są: klasyczna metoda problemowa, sytuacyjna, studium przypadku; sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest ocenianie ciągłe oraz prace grupowe.

Metodami dydaktycznymi służącymi osiągnięciu EK4 są: klasyczna metoda problemowa, sytuacyjna, studium przypadku; sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest ocenianie ciągłe oraz prace grupowe.

Metodami dydaktycznymi służącymi osiągnięciu EK5 są: klasyczna metoda problemowa, sytuacyjna, studium przypadku; sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest ocenianie ciągłe oraz prace grupowe.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 16:45 - 18:15, sala 1761
Anna Chciałowska 18/18 szczegóły
2 wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 18:30 - 20:00, sala 1761
Anna Chciałowska 18/18 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 17
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.