Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie WP-SM-SEM2(p)-BS-n
Seminarium (SEM) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Grobler A., Metodologia nauk, Kraków 2006;

2. Kamiński S., Nauka i metoda, Lublin 1992;

3. Klementewicz T., Rozumienie metodologii nauki o polityce, wyd. 2 popr., Warszawa 2011;

4. Stelmach J., Brożek M., Metody prawnicze, wyd. 2, Kraków 2006;

5. Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Warszawa 2000;

6. Ziembiński Z., Szkice z metodologii szczegółowych nauk prawnych, Poznań 1983.

Literatura uzupełniająca:

Literatura ta jest uzależniona od tematu pracy i dobierana indywidualnie przez uczestnika seminarium

Efekty uczenia się:

EK1: Dobiera metody badawcze i literaturę właściwą dla tematu pracy.

EK2: Planuje organizację pracy w sposób pozwalający ukończyć pracę terminowo.

EK3: Umie rozwiązać postawiony - także przez siebie - problem badawczy.

EK4: Potrafi dyskutować z użyciem argumentacji naukowej o problemach polityczno-ustrojowych oraz ma świadomość różnorodności rozwiązań w obszarze ustrojowym we współczesnych państwach.

Opis ECTS:

Udział w seminarium: 30 godzin

Przygotowanie do seminarium: 120 godzin

Czas na napisanie pracy: 350 godzin

Suma godzin: 500

Liczba ECTS: 500 h/25 = 20 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

metody i kryteria oceniania:

Na ocenę niedostateczną (ndst)

Student nie rozumie podstawowych pojęć dotyczących zasad ustrojowych.

Student nie potrafi współdziałać w grupie.

Student nie umie dokonać analizy przedmiotu.

Student nie umie wykorzystać metody właściwej dla nauk politologiczno- prawnych w celu analizy zasad .

Student nie umie zbierać danych dotyczących analizowanych zagadnień oraz na ich podstawie napisać pracy.

Na ocenę dostateczną (dst)

Student rozumie zagadnienia państwowe i prawne w stopniu podstawowym.

Student potrafi współdziałać w grupie w stopniu podstawowym.

Student umie dokonać analizy przedmiotu w stopniu podstawowym.

Student umie wykorzystać metod właściwych dla nauk politologiczno- prawnych w celu analizy zagadnień państwowo- prawnych w stopniu podstawowym.

Student umie zbierać dane dotyczące analizowanej zagadnień w stopniu podstawowym oraz potrafi napisać pracę, lecz nie do końca poprawną

Na ocenę dobrą (db)

Student rozumie zagadnienia państwowe i prawne w stopniu zadowalającym.

Student potrafi współdziałać w grupie w stopniu zadowalającym.

Student umie dokonać analizy przedmiotu w stopniu zadowalającym.

Student umie wykorzystać metod właściwych dla nauk politologiczno- prawnych w celu analizy zagadnień państwowo- prawnych w stopniu zadowalającym.

Student umie zbierać dane dotyczące analizowanych zagadnień w stopniu zadowalającym oraz potrafi napisać pracę z małymi błędami.

Na ocenę bardzo dobrą (bdb)

Student właściwie rozumie zagadnienia państwowo- prawne.

Student potrafi właściwie współdziałać w grupie.

Student umie dokonać właściwej analizy przedstawionych zagadnień.

Student umie odpowiednio wykorzystać metody właściwe dla nauk politologiczno- prawnych w celu analizy zagadnień państwowo-ptawnych.

Student umie samodzielnie zbierać dane dotyczące analizowanych zagadnień oraz potrafi napisać pracę bez błędów merytorycznych.

Zakres tematów:

1. Prezentacja przez uczestników seminariów referatów związanych z tematem pracy.

2. Prezentacja przez uczestników seminariów referatów związanych z tematem pracy.

3. Prezentacja przez uczestników seminarium referatów związanych z tematem pracy.

4. Prezentacja przez uczestników seminarium referatów związanych z tematem pracy.

5. Prezentacja przez uczestników seminarium referatów związanych z tematem pracy.

6. Prezentacja przez uczestników seminariów referatów związanych z tematem pracy.

7. Prezentacja przez uczestników seminariów referatów związanych z tematem pracy.

8. Prezentacja przez uczestników seminarium referatów związanych z tematem pracy.

9. Prezentacja przez uczestników seminarium referatów związanych z tematem pracy.

10. Prezentacja przez uczestników seminariów referatów związanych z tematem pracy.

11. Prezentacja przez uczestników seminariów referatów związanych z tematem pracy.

12. Prezentacja przez uczestników seminariów referatów związanych z tematem pracy.

13. Prezentacja przez uczestników seminarium referatów związanych z tematem pracy.

14. Prezentacja przez uczestników seminarium referatów związanych z tematem pracy.

15. Prezentacja przez uczestników seminarium referatów związanych z tematem pracy.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 16:45 - 18:15, sala 1744
Bogumił Szmulik 7/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 17
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)