Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy psychologii dla nauczycieli WM-MA-S2-E2-PPDN
Wykład (WYK) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Mietzel, G. (2003). Psychologia kształcenia. Gdańsk: GWP.

Pilecka, W., Rudkowska, G., Wrona, L. (red.) (2005). Podstawy psychologii. Podręcznik dla studentów kierunków nauczycielskich. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Literatura uzupełniająca:

Aronson, E. (2009). Człowiek istota społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Augustynek, A. (2018). Wprowadzenie do psychologii. Difin.

Mika, S. (2007). Psychologia społeczna dla nauczycieli. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Pasternak, J., Perenc, L., Radochoński, M. (2017). Podstawy psychopatologii dla pedagogów. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Madalińska-Michalak, J., Góralska, R. (2012). Kompetencje emocjonalne nauczyciela. Warszawa: Wolters Kluwer Polska SA.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie testu jednokrotnego wyboru, 30 pytań, za każdą poprawną odpowiedź - punkt.

Punktacja

0 – 14 niedostateczny

15 – 18 dostateczny

19 – 21 dostateczny plus

22 – 24 dobry

25 – 27 dobry plus

28 – 30 bardzo dobry

Zakres tematów:

Treści programowe:

Psychologia jako nauka, metody badań psychologii.

Koncepcje psychologiczne człowieka (podejście psychodynamiczne, behawiorystyczne, poznawcze, humanistyczne, pozytywne)

Biologiczne mechanizmy zachowania.

Charakter, osobowość, temperament i ich wpływ na funkcjonowanie człowieka.

Emocje. Wpływ czynników emocjonalnych na prawidłowe funkcjonowanie człowieka.

Motywacja. Wpływ czynników motywacyjnych na prawidłowe funkcjonowanie człowieka.

Aktywność poznawcza w funkcjonowaniu człowieka. Czynniki determinujące procesy percepcyjne.

Aktywność społeczna w funkcjonowaniu człowieka.

Postawa i teorie jej zmiany.

Uczenie się jako aktywne przetwarzanie informacji.

Czynniki rozwoju człowieka.

Podstawy psychopatologii dla nauczycieli.

Znaczenie inteligencji w procesie uczenia się.

Krytyczne myślenie w pracy nauczyciela.

Warunki niezbędne w procesie rozwiązywanie problemów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 8:00 - 9:30, sala 1222
Agnieszka Wiśniak 7/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 12
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)