Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bazy danych WM-MA-BDA
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://rklopotek.blog.uksw.edu.pl/prowadzone-przedmioty/bazy-danych/
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Ullman, Widom, Podstawowy kurs systemów baz danych. Wydanie III, Helion, 2011

Elmasri, Navathe, Wprowadzenie do systemów baz danych, Helion, 2005

Date, Wprowadzenie do systemów baz danych, WNT, 2000

Faroult, Robson, SQL. Sztuka programowania, Helion, 2012

Winand, Use the index, Luke. A guide to database performance for developers, use-the-index-luke.com

Dokumentacja na stronie Oracle.com

Efekty uczenia się:

1. stosuje zapytania SELECT do wydobywania informacji z bazy danych (I1_U10)

2. konstruuje i wykorzystuje funkcje programistyczne po stronie serwera bazodanowego (I1_U10)

3. tworzy zaawansowane zapytania w języku SQL do obliczeń matematycznych (I1_U02)

4. analizuje złożoność zapytań SQL i dokonać ich optymalizacji (I1_U03)

5. projektuje i buduje proste systemy bazodanowe (I1_U10)

6. tworzy projekt tabel w bazie danych dostosowany do danego problemu (I1_U10)

7. dobiera odpowiedni typ danych do reprezentowania danej cechy rekordu bazy danych (I1_U04)

8. łączy się do systemów bazodanowych różnych dostawców (I1_U10)

9. jest gotowy do stworzenia biznesowego projektu bazodanowego (I1_K06)

Metody i kryteria oceniania:

4 kolokwia w formie zadań programistycznych do wykonania na bazie danych

Zakres tematów:

1. Zapoznanie ze środowiskiem bazodanowym MySQL, tworzenie baz danych i tabel.

2. Ćwiczenie składani SELECT, INSERT, DELETE.

3. Ćwiczenie składani JOIN oraz jej specjalnych typów (LEFT, RIGTH, INNER, CROSS).

4. Ćwiczenie składni warunkowej WHERE, LIKE, EXISTS, IN.

5. Kolokwium - Podstawy SQL.

6. Ćwiczenie składni grupowania GROUP BY, HAVING.

7. Ćwiczenie składni łączenia UNION.

8. Ćwiczenia użycie funkcji agregacyjnych – MIN, MAX, COUNT, SUM, SQRT.

9. Kolokwium - Grupowanie i funkcje agregacyjne.

10. Ćwiczenie tworzenia funkcji składowanych.

11. Ćwiczenie tworzenia procedur składowanych.

12. Kolokwium - Procedury i funkcje składowane.

13. Ćwiczenie tworzenia triggerów.

14. Ćwiczenie tworzenia zaawansowanych zapytań SQL.

15. Kolokwium - Triggery i zaawansowany SQL.

Metody dydaktyczne:

metoda ćwiczebna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 13:45 - 15:15, sala 1241
Tomasz Eisenbardt 15/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 12
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.