Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Narzędzia i metody sztucznej inteligencji WM-MA-NMSZI
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Stuart Russell, Peter Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach, 3rd Edition, Prentice Hall, 2010.

Ben Coppin, Artificial Intelligence Illuminated, Jones and Bartlett, 2004.

Joseph Giarratano, Gary Riley, Expert Systems: Principles and Programming, Fourth Edition, Course Technology, 2004.

http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?title=Sztuczna_inteligencja

George F. Luger, Artificial Intelligence: Structures and Strategies for Complex Problem Solving, 6th Edition, Addison-Wesley, 2009.

Nils J. Nilsson, Artificial Intelligence: A New Synthesis, Morgan Kaufmann, 1998.

Efekty uczenia się:

Zna różne koncepcje sztucznej inteligencji

Zna różne metody przeszukiwania (ogólne i heurystyczne)

Zna różne metody reprezentacji wiedzy i rozumowania

Zna strategie rozgrywania gier, w tym algorytmy minimax i alfa-beta

Zna pojęcie systemu eksperckiego, zastosowania i ograniczenia takich systemów

Zna pojęcie sztucznych sieci neuronowych, ich budowę i zastosowania

Zakres tematów:

Tematy zajęć:

1. Wprowadzenie (definicje, test Turinga, chiński pokój, historia sztucznej inteligencji).

2. Wprowadzenie do systemów eksperckich.

3. Reprezentacja wiedzy. Logika zdaniowa i logika predykatów.

4. Metody wnioskowania.

5. Rozumowanie przy niepewności.

6. Algorytmy przeszukiwania.

7. Problemy spełniania ograniczeń.

8. Strategie rozgrywania gier.

9. Sieci neuronowe.

10. Planowanie.

11. Sztuczne życie. Algorytmy genetyczne.

12. Więcej o reprezentacji wiedzy.

13. Przetwarzanie języka naturalnego.

14. Percepcja.

15. Podsumowanie kursu.

Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny (konwencjonalny)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 108
Artur Mikitiuk 2/5 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 21
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)