Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo farmaceutyczne WP-PR-MON-PF
Wykład monograficzny (WYK_MON) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Prawo farmaceutyczne. Zagadnienia cywilnoprawne i regulacyjne, Warszawa 2012.

Efekty uczenia się:

EK1 student opisuje i wyjasnia stosunki społeczne w odniesieniu do prawa

farmaceutycznego

EK2 student tłumaczy i objasnia podstawowe instytucje z prawa farmaceutycznego

EK3 student tłumaczy i objasnia zasady prawa farmaceutycznego

EK4 student tłumaczy i objasnia pojecia i zasady prawne z zakresu prawa

farmaceutycznego

EK5 student tłumaczy i objasnia pojecia i zasady prawne z zakresu prawa

farmaceutycznego

Opis ECTS:

Udział w wykładzie: 30h

Lektura literatury: 30h

Przygotowanie do egzaminu: 40h

Suma godzin: 100h

Liczba ECTS: 100h / 25 = 4 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metodami weryfikacji efektów kształcenia EK1-EK5 są aktywność na zajęciach, obserwacja zachowań, ocenianie ciągłe, praca pisemna, sprawdziany pisemne, odpowiedź ustna na zakończenie.

kryteria oceniania:

na ocenę 2:

EK1 student nie zna pojęć z zakresu prawa farmaceutycznego

EK2 student nie rozróżnia i nie potrafi objaśnić źródeł prawa farmaceutycznego

EK3 student nie zna definicji i charakterystyki instytucji prawa farmaceutycznego

EK4 student nie zna instrumentów ochrony farmaceutycznej

EK5 student nie potrafi scharakteryzować na czym polega instytucja i ochrona farmaceutyczna

na ocenę 3:

EK1 student posiada zadowalającą wiedzę na temat pojęć z zakresu prawa farmaceutycznego

EK2 student ma zadowalającą wiedzę na temat źródeł prawa farmaceutycznego

EK3 student ma zadowalającą wiedzę na temat definicji i charakterystyki instytucji prawa farmaceutycznego

EK4 student ma zadowalającą wiedzę na temat instrumentów ochrony farmaceutycznej

EK5 student ma zadowalającą wiedzę na temat instytucji i ochrony własności farmaceutycznej

na ocenę 4:

EK1 student posiada dobrą wiedzę na temat definiowania pojęć z zakresu prawa farmaceutycznego

EK2 student posiada dobrą wiedzę na temat źródeł prawa farmaceutycznego

EK3 student posiada dobrą wiedzę na temat definicji i charakterystyki instytucji prawa farmaceutycznego

EK4 student posiada dobrą wiedzę na temat instrumentów ochrony farmaceutycznej

EK5 student posiada dobrą wiedzę na temat instytucji i ochrony farmaceutycznej

na ocenę 5:

EK1 student potrafi bardzo dobrze definiować pojęcia z zakresu prawa farmaceutycznego

EK2 student posiada bardzo dobrą wiedzę na temat źródeł prawa farmaceutycznego

EK3 student posiada bardzo dobrą wiedzę na temat definicji i charakterystyki instytucji prawa farmaceutycznego

EK4 student posiada bardzo dobrą wiedzę na temat instrumentów ochrony farmaceutycznej

EK5 student posiada bardzo dobrą wiedzę na temat instytucji i ochrony farmaceutycznej

Zakres tematów:

Zakres tematyczny obejmuje:

1. Pojecie prawa farmaceutycznego

2. Źródła prawa farmaceutycznego

3. Umowy międzynarodowe w dziedzinie prawa farmaceutycznego

4. Podmiot i przedmiot prawa farmaceutycznego

5. Podstawowe wiadomości o umowach prawa farmaceutycznego

6. Ochrona leków

7. Przepisy o nieuczciwej konkurencji i prawa ochrony konkurencji

8. Znaki towarowe, przedmiot ochrony i podmioty uprawnione do

zgłaszania

9. Pojecie wynalazku i patentu do leku, podmioty uprawnione do zgłoszenia wynalazku do

ochrony; patent europejski

10. Podstawowe wiadomości dotyczące rejestracji i ochrony wynalazków.

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala 205
Marek Świerczyński 28/25 szczegóły
2 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala 205
Marek Świerczyński 11/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 21
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)