Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sądownictwo rodzinne WP-PR-MON-SR
Wykład monograficzny (WYK_MON) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Literatura podstawowa: (1. M. Korcyl-Wolska, Postępowanie w sprawach nieletnich, Zakamycze 2004 ; 2. W. Stojanowska: Fakultatywna mediacja w procesie o rozwód według znowelizowanego kodeksu postępowania cywilnego, Zeszyty Prawnicze UKSW 2006, Nr 6.2. ; 3. W. Stojanowska: Dowód z opinii Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego w sprawach o rozwód i jego wpływ na treść wyroku w świetle wyników badan aktowych, Zeszyty Prawnicze UKSW 2002, Nr 2.1. )

Literatura uzupełniająca: (1. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, pod red. K. Pietrzykowskiego, Wyd. C.H.Beck; 2.

J. Ignatowicz, M. Nazar: Prawo rodzinne, Wyd. WoltersKluwer; 3.

W. Stojanowska, M. Kosek: Nowelizacja prawa rodzinnego na podstawie ustaw z 6 listopada 2008 i 10 czerwca 2010. Analiza. Wykładnia. Komentarz., Wyd. LexisNexis, Warszawa 2011)

Metody i kryteria oceniania:

EK1: zna systematykę aktów prawnych dotyczących systemu sadownictwa rodzinnego

na ocenę 2 (ndst) - nie zna systematyki aktów prawnych

na ocenę 3 (dst) - zna systematykę podstawowego aktu prawnego

na ocenę 4 (db) - zna systematykę większości aktów prawnych

na ocenę 5 (bdb) - zna systematykę wszystkich aktów prawnych

EK2: zna i rozumie strukturę oraz sposób działania instytucji prawnych, jak również relacje miedzy tymi instytucjami

na ocenę 2 (ndst) - nie zna instytucji z zakresu systemu sadownictwa rodzinnego

na ocenę 3 (dst) - zna niektóre instytucje

na ocenę 4 (db) - zna większość instytucji i rozumie relacje miedzy nimi

na ocenę 5 (bdb) - zna wszystkie instytucje, rozumie ich strukturę i relacje miedzy nimi

EK3: posiada umiejętność opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych w zakresie prawa rodzinnego

na ocenę 2 (ndst) - nie potrafi rozwiązać prostych zagadnień prawnych

na ocenę 3 (dst) - potrafi rozwiązać proste zagadnienia prawne i stany faktyczne

na ocenę 4 (db) - potrafi rozwiązać najważniejsze zagadnienia prawne omówione na wykładzie

na ocenę 5 (bdb) - potrafi rozwiązać większość zagadnień prawnych również nie omówionych na wykładzie

EK4: zna zasady tworzenia pism i dokumentów występujących w systemie sadownictwa

rodzinnego

na ocenę 2 (ndst) - nie potrafi tworzyć pism i dokumentów

na ocenę 3 (dst) - zna zasady tworzenia pism i dokumentów, popełnia błędy

na ocenę 4 (db) - potrafi sporządzać podstawowe dokumenty i pisma z niewielkimi błędami

na ocenę 5 (bdb) - nie popełnia błędów przy sporządzaniu pism i dokumentów

EK5: posiada umiejętności projektowania i tworzenia wystąpień ustnych dotyczących systemu sadownictwa rodzinnego

na ocenę 2 (ndst) - nie potrafi zaprojektować wystąpienia

na ocenę 3 (dst) - potrafi skonstruować w podstawowym zakresie wystąpienie, popełnia błędy

na ocenę 4 (db) - konstruuje wystąpienie w podstawowym zakresie

na ocenę 5 (bdb) - konstruuje pełne wystąpienie

Zakres tematów:

1. Sądownictwo rodzinne w innych krajach świata;

2. Idea powstania sadów rodzinnych w Polsce;

3. Ewolucja kompetencji sadów rodzinnych w Polsce i aktualny stan prawny w tym zakresie;

4. Funkcje sadu rodzinnego - ogólna charakterystyka;

5. Funkcja mediacyjna sadu rodzinnego w świetle znowelizowanego prawa;

6. Organy pomocnicze sadu rodzinnego - ogólna charakterystyka;

7. Opiniodawcze Zespoły Sądowych Specjalistów - kompleksowe omówienie ich działalności w rożnych sprawach (KRO i UPN);

8. Rodzinni kuratorzy sadowi - rola i zakres ich funkcjonowania.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 13:15 - 16:15, sala 1763
Wanda Stojanowska 17/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 17
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.