Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Constitutional Review in Poland WP-PR-MON-CRiP
Wykład monograficzny (WYK_MON) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

będzie podawana na bieżąco podczas zajęć

Efekty uczenia się:

EK1: zna definicje pojęć związanych z sądownictwem konstytucyjnym w języku angielskim. Tworzy definicje po angielsku

EK2: wymienia i charakteryzuje reguły związane z sądownictwem konstytucyjnym wynikające z przepisów prawnych, orzecznictwa i doktryny prawnej

EK3: rozwiązuje problemy związane z sądownictwem konstytucyjnym

EK4: przygotowuje wypowiedź dotyczącą funkcjonowania sądownictwa konstytucyjnego w praktyce

EK5: dyskutuje i podaje w języku angielskim argumentacje dotyczące kwestii związanych z sądownictwem konstytucyjnym w oparciu o przepisy, orzecznictwo i doktrynę

EK6: uczestniczy w debacie dotyczącej konstytucyjności przepisów prawnych

Metody i kryteria oceniania:

ocenianie ciągłe, obserwacja zachowań, aktywność na zajęciach, egzamin pisemny w postaci testu na ocenę dostateczną, egzamin ustny na ocenę wyższą niż dostateczna apod warunkiem odpowiedniej frekwencji na zajęciach

Zakres tematów:

Zakres tematów:

The origins of the constitutional judiciary in Poland;

The powers of the Constitutional Tribunal under the laws of 2015-2017;

Constitutional law concerning the status of judges;

Constitutional complaint;

Crisis of the constitutional judiciary in Poland.

Metody dydaktyczne:

Metodami dydaktycznymi, służącymi osiągnięciu EK1 są: wykład informacyjny, wykład problemowy oraz wykład

konwersatoryjny, sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest ocenianie ciągłe, odpowiedź ustna oraz egzamin ustny

Metodami dydaktycznymi, służącymi osiągnięciu EK2 są: wykład informacyjny, wykład problemowy oraz wykład

konwersatoryjny, sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest ocenianie ciągłe, odpowiedź ustna oraz egzamin ustny

Metodami dydaktycznymi, służącymi osiągnięciu EK3 są: studium przypadku, praca w grupach, dyskusja, debata, sposobem

weryfikacji efektu kształcenia jest ocenianie ciągłe, odpowiedź ustna oraz egzamin ustny

Metodami dydaktycznymi, służącymi osiągnięciu EK4 są: wykład problemowy, praca w grupach, studium przypadku,

dyskusja, sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest ocenianie ciągłe, odpowiedź ustna oraz egzamin ustny

Metodami dydaktycznymi, służącymi osiągnięciu EK5 są: praca w grupach, studium przypadku, dyskusja, debata, sposobem

weryfikacji efektu kształcenia jest ocenianie ciągłe, odpowiedź ustna oraz egzamin ustny

Metodami dydaktycznymi, służącymi osiągnięciu EK6 są: praca w grupach, studium przypadku, dyskusja, debata, sposobem

weryfikacji efektu kształcenia jest ocenianie ciągłe, odpowiedź ustna oraz egzamin ustny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 314
Mirosław Granat 31/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 21
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.