Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia zarządzania WS-EK-MGR-SZ
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 44
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

E. Aronson, Człowiek istota społeczna, Warszawa 2008.

L. Buller, Influencja, Stalowa Wola 2008.

K. Konecki, T. Tober (red.), Szkice z socjologii zarządzania, Łódź 2002.

K. Łaszkiewicz, Zarządzanie zmianą w instytucji publicznej, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2009, nr 1(708), s. 59-63.

J.M. Moczydłowska, Potrzeba bezpieczeństwa w systemach motywacyjnych, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2008, nr 11(706), s. 39-46.

M. Pańkowska, Zmiana pozycji lidera w organizacji wirtualnej, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2008, nr 3(698), s. 25-29.

W. Ratyński, Psychologiczne i socjologiczne aspekty zarządzania, Warszawa 2005.

Banaszak S., Doktór K. (red.), Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania, Poznań 2011. (wybrane teksty)

Kowalczyk E., Roszyk- Kowalska G., Człowiek w organizacji XXI wieku. Wyzwania dla współczesnego zarządzania, Poznań 2016. (wybrane teksty)

Pujer K. (red.), Ekonomiczne i społeczne aspekty nowoczesnego zarządzania

przedsiębiorstwem, Wrocław 2016. (wybrane teksty)

Metody i kryteria oceniania:

Na zaliczenie przedmiotu składają się:

- udział w zajęciach 30h

- literatura tekstów i przygotowanie prezentacji 25h

- konsultacje 5h

- przygotowanie do testu końcowego 30h

90h= 3 pkt ECTS

Zakres tematów:

1. Socjologia zarządzania jako dyscyplina szczegółowa socjologii.

2. Współczesne szkoły i teorie w socjologii zarządzania.

3. Społeczny wymiar procesu podejmowania decyzji.

4. Podejmowanie decyzji w grupie.

5. Motywowanie do działania.

6. Delegowanie i kontrola.

7. Postępowanie dyscyplinujące.

8. Status i pozycja społeczna menedżera.

9. Style kierowania ludźmi.

10. Przywództwo sytuacyjne.

11. Zarządzanie - jego aspekt społeczny i socjotechniczny.

12. Influencja w zarządzaniu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, sala 106
Magdalena Markocka 38/44 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)