Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etyka społeczna WS-SO-ESp
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Chyrowicz B., (2008), O sytuacjach bez wyjścia w etyce, Kraków.

2. Iłowiecki M.; Krzywe zwierciadło; O manipulacji w mediach, Lublin 2003.

3. Jedynak W., (2014) Wybrane zagadnienia etyki zawodowej socjologa, "Roczniki Nauk Społecznych), t. 6(42), nr 2.

4. Kodeks Etyczny Socjologa.

5. Singer P., (2005), (red.). Przewodnik po etyce, Warszawa.

6. Teichman j., (2002), Etyka społeczna, Warszawa.

7. Uliński M., (2012) Etyka troski i jej pogranicza, Kraków.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę ndst (2) - student nie posiadał wiedzy, umiejętności oraz kompetencji zawartych w minimalnym zakresie 50%.

Na ocenę dst (3)/ dst+ (3+) - student posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje zawarte w przedziale 51%-70%.

Na ocenę db (4)/ db+ (4+) - student posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje zawarte w przedziale 71%-90%.

Na ocenę bdb (5) - student posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje zawarte w przedziale 91%-100%.

Zaliczenie z oceną - Student odpowiada pisemnie na pytania opisowe. Na ocenę końcową z przedmiotu składa się aktywny udziału i przygotowanie studenta do zajęć - 20%, obecność na zajęciach - 20%, ocena z zaliczenia pisemnego 60% .

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do zajęć. Zapoznanie studentów w obowiązującym

Sylabusem.

2. Wprowadzenie do zagadnień etyki zawodu, aksjologia, deontologia.

3. Etyka społeczna: definicja, geneza, cel, przedmiot, istota, założenia

metodologiczne Rodzaje, funkcje etyki.

4. Etyka a moralność. Wartości moralne i oceny moralne.

5. Społeczna natura człowieka.

6. Podstawowe zasady życia społecznego.

7. Zasady etyczne a stereotypy panujące w społeczeństwie.

8. Kodeks etyki zawodowej pracownika socjalnego/socjologa.

9. Prawa człowieka w perspektywie moralnej.

10. Konflikty społeczne.

11. Dylematy moralne współczesnego świata. Społeczeństwo ryzyka.

12. Etyczne aspekty pracy zawodowej.

Metody dydaktyczne:

Konwersacja, pokazy audiowizualne, dyskusja mająca na celu wyciągnięcie logicznych i spójnych wniosków. Stawianie studentom pytań problemowych.

Zajęcia kończą się pisemnym zaliczeniem. Student udziela odpowiedzi na pytania opisowe. Praca także za pomocą platformy e learningowej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30, sala 104
Jolanta Łodzińska 27/70 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.