Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bibliotekoznawstwo WS-NH-HI-Bibl(ć)
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 40
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. 50 lat Biblioteki Narodowej Warszawa 1928-1978, red.. Stankiewicz W., Warszawa 1984.

2. Bieńkowska B., Książka na przestrzeni dziejów, Warszawa 2005.

3. Bieńkowska B., Straty bibliotek polskich w czasie II wojny światowej, Warszawa 1994

4. Ciechorski J., Ustawa o bibliotekach. Komentarz, Warszawa 2012.

5. Dekret z dnia 17 kwietnia 1946 r. o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi

6. Gaca-Dąbrowska Z., Bibliotekarstwo II Rzeczypospolitej, Warszawa 2007.

7. Korzeniowski B., Książki i ludzie, Warszawa 1993.

8. Mincer W. Podlaszewska K., Zbiory specjalne jako warsztat pracy naukowej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Nauka o Książce”, z. 29 /1968 t. 5.

9. Nowik R., Rola katowickiej zbiornicy Księgozbiorów Zabezpieczonych w powojennej ochronie zbiorów bibliotecznych w Polsce, Bydgoszcz 2015, s. 23-57, 89-112, 264-282.

10. ,Bibliotekarstwo, red. A. Tokarska, Warszawa 2013.

11. Rękopisy w zbiorach kościelnych, oprac. Makowski T., Warszawa 2014.

12. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie organizacji i trybu działania Krajowej Rady Bibliotecznej Dz.U. 2012 poz. 198.

13. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 kwietnia 2012 roku w sprawie sposobu i trybu zaliczania do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu Dz. U. 2012 Nr 0 poz. 390.

14. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2014 roku w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego Dz. U. 2012 Nr 0 poz 797.

15. Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów publikacji oraz zasad i trybu i ich przekazywania Dz.U. 1999 nr 50 poz. 513.

16. Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 marca 1997 r. w sprawie wykazu bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów publikacji oraz zasad i trybu ich przekazywania Dz.U. 1997 nr 29 poz. 161.

17. Tondel J., Historia książki i biblioteki wybór źródeł cz. II. 1. Polska (od pocz. XIX w do 1945 r), Toruń 1989.

18. Ustawa z dnia 9 kwietnia 1968 r. o bibliotekach Dz. U. 1968 nr 12 poz. 63.

19. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r.- o bibliotekach Dz. U. 1997 Nr 85 poz. 539 z późn. zm.

20. Ustawa z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych Dz. U. 1996 nr 152 poz. 722.

21. Walka o dobra kultury Warszawa 1939-1945, red. S. Lorentz, t.1-2, Warszawa 1970.

22. Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce, oprac. D. Kamolowa, Warszawa 2014

Efekty uczenia się:

HI2_W11,

HI2_U01,

HI2_U04,

HI2_K03,

HI2_K05,

Konsultacje na temat zagadnień poruszanych na zajęciach odbywają się na dyżurze (raz w tygodniu jedna godzina).

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa

2. Przygotowanie referatu

3. Aktywność na zajęciach

4. Zaliczenie testu końcowego

Obecność:

• Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. W trakcie semestru uznawana jest jedna nieobecność. Każda następna nieobecność wymaga usprawiedliwienia oraz zaliczenia materiału na dyżurze.

Referat:

• Referat powinien zostać przygotowany w formie pisemnej (jeśli jest grupa osób każdy przygotowuje jej część oddawana jest całość). Prezentacja komputerowa będzie oceniana dodatkowo. Do referatu powinna zostać dołączana bibliografia.

Aktywność na zajęciach:

• Zadawanie pytań do prelegentów, udział w dyskusji.

Test końcowy:

• Pozytywne zaliczenie testu końcowego. Należy uzyskać 60 procent poprawnych odpowiedzi, aby uzyskać zaliczenie.

Zakres tematów:

1.Biblioteki, bibliotekarstwo, bibliotekoznawstwo, bibliologia i informatologia, zbiory specjalne:

Zajęcia mają na celu wyjaśnienie pojęć takich jak bibliotekarstwo, bibliotekoznawstwo i informatologia oraz zapoznanie się z rodzajem i typem zbiorów specjalnych w bibliotekach.

Literatura:

Bibliotekarstwo, ·red. A. Tokarska, Warszawa 2013, s.102-114, 131-154.

·Mincer W. Podlaszewska K., Zbiory specjalne jako warsztat pracy naukowej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Nauka o Książce”, z. 29 /1968 t. 5, s. 3-23.

2.Biblioteki w II Rzeczpospolitej:

Blok tematyczny poświęcony będzie kształtowaniu się bibliotekarstwa polskiego w okresie II RP. Omówione zostaną typy bibliotek, przygotowanie aktów prawnych regulujących funkcjonowanie bibliotek. Utworzenie Biblioteki Narodowej rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 lutego 1928 r. ”O Bibliotece Narodowej”.

Literatura:

· Gaca-Dąbrowska Z., Bibliotekarstwo II Rzeczypospolitej, Warszawa 2007. s.15-73.

· Tondel J., Historia książki i biblioteki. Wybór źródeł cz. II.1. Polska (od pocz. XIX w. do 1945 R.), Toruń 1989, s.201-202. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 lutego 1928 r. ”O Bibliotece Narodowej”.

· Stankiewicz W., 50 lat Biblioteki Narodowej Warszawa 1928-1978, Warszawa 1984, s.51-64.

3. Biblioteki Polskie w czasie II wojny światowej - losy i straty wojenne:

Zajęcia mają na celu ukazanie losów najważniejszych bibliotek polskich i poniesionych przez nie start wojennych.

Literatura:

· Bieńkowska B., Straty bibliotek polskich w czasie II wojny światowej, Warszawa 1994, s.13-58.

· Korzeniowski B., Książki i ludzie, Warszawa 1993, s.111-115.

4. Książka u progu współczesności:

Zajęcia mają na celu przekrojowe zaprezentowanie książki jako nośnika kulturowego na przestrzeni lat 1919-1989 w Polsce i na świecie.

Literatura:

· Bieńkowska B., Książka na przestrzeni dziejów, Warszawa 2005.

s. 209-266.

5. Powojenna ochrona zbiorów bibliotecznych w Polsce – Zbiornica Księgozbiorów Zabezpieczonych w Katowicach:

Zajęcia mają na celu zaprezentowanie ochrony zbiorów bibliotecznych na podstawie działalności katowickiej Zbiornicy Ksiąg Zabezpieczonych w Katowicach. Na zajęciach zostaną omówione podstawy prawne działalności i geneza utworzenia instytucji oraz działalność zbiornicy w latach 1947-1955.

Literatura:

Nowik R., Rola katowickiej zbiornicy Księgozbiorów Zabezpieczonych w powojennej ochronie zbiorów bibliotecznych w Polsce, Bydgoszcz 2015, s. 23-57, 89-112, 264-282.

6. Funkcjonowanie bibliotek w Polsce w XXI wieku- wybrane regulacje prawne.

Zajęcia mają na celu ukazanie jak akty prawne regulują współcześnie funkcjonowanie bibliotek w Polsce. Krajowa Rada Biblioteczna, Narodowy Zasób Biblioteczny, Rada ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego. Zaznaczyć należy, że poszczególni Ministrowie w zależności od tego jaki nadzorują resort również wydają odpowiednie rozporządzenia.

Literatura:

· Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r.- o bibliotekach Dz. U. 1997 Nr 85 poz. 539 z późn. zm.

· Dekret z dnia 17 kwietnia 1946 r. o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi

· Ustawa z dnia 9 kwietnia 1968 r. o bibliotekach Dz. U. 1968 nr 12 poz. 63.

· Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2014 roku w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego Dz. U. 2012 Nr 0 poz 797.

Metody dydaktyczne:

dyskusja, wykład, prezentacje referatów,

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 323
Katarzyna Paduch 7/40 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.