Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konwersatorium: Metody badań jakościowych WF-PS-N-KMBJ
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej jest obecność i aktywność w tracie zajęć oraz poprawne wykonanie prac domowych, zadanych w toku semestru.

Obecność na zajęciach: Ze względu na zblokowany i warsztatowy charakter zajęć, dopuszczalna jest jedna nieobecność w semestrze; w przypadku większej liczby nieobecności, konieczne będzie wykonanie dodatkowej pracy domowej, związanej z tematyką opuszczonych zajęć.

Prace domowe: W takcie semestru Studenci otrzymają trzy prace domowe, w których powinni wykazać się następującymi umiejętnościami i kompetencjami:

- Umiejętność stawiania pytań badawczych i odpowiedniego doboru metody badań w podejściu jakościowym;

- Umiejętność projektowania scenariusza wywiadu indywidualnego lub grupowego;

- Umiejętność krytycznej oceny badań jakościowych i w podejściu mieszanym.

Zakres tematów:

1. Podejście jakościowe w naukach społecznych. Podstawy teoretyczne (konstruktywizm społeczny). Pytania badawcze w podejściu jakościowym. Możliwości i ograniczenia metod jakościowych.

2. Łączenie badań ilościowych i jakościowych – wybrane modele mieszane.

3. Projektowanie jakościowego planu badawczego. Pytania badawcze. Dobór próby i techniki badawczej. Opracowanie scenariusza wywiadu / obserwacji.

4. Moderowanie wywiadów indywidualnych i grupowych. Praktyczne aspekty jakościowych badań terenowych.

5. Podstawy analizy danych jakościowych. Metody kodowania i kategoryzacji. Hierarchizacja i porównywanie.

6. Przygotowanie danych do analizy. Programy wspierania analizy danych jakościowych. Kodowanie i analiza.

7. Przygotowanie raportu z wynikami analiz jakościowych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi czwartek (parzyste), 9:45 - 13:00, sala 1436
Monika Mynarska 4/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.