Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia prawa WS-SO-SP
Wykład (WYK) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 34
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

H. Arendt, Eichmann w Jerozolimie. Rzecz o banalności zła, Kraków 1987 (lektura obowiązkowa),

P.L. Berger, Zaproszenie do socjologii, Warszawa 2001,

H.J. Berman, Prawo i rewolucja. Kształtowanie się zachodniej tradycji prawnej, Warszawa 1995,

Encyklopedia socjologii, Warszawa 1999, tom I i II

I. Jakubowska-Branicka, Czy jesteśmy inni? Czyli w poszukiwaniu absolutnego autorytetu, Warszawa 2000,

A. Kojder, Godność i siła prawa. Szkice socjologiczno-prawne, Warszawa 2001,

A. Kojder, E. Łojko, W. Staśkiewicz, A. Turska (autorzy wyboru), Elementy socjologii prawa, Warszawa 1990, tom I, II i III,

E. Łojko (red. nauk.), Studenci prawa o swojej przyszłości zawodowej. Wyniki ankiety 1996 – 1997, Warszawa 1999,

R.K. Merton, Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Warszawa 1982,

Prawo i ład społeczny. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Turskiej, Warszawa 2000,

A. Pieniążek, M. Stefaniuk, K. Winkler, Materiały do socjologii prawa, Lublin 1993,

P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2002

A. Turska, Prawo w społeczeństwie czasu zmiany systemowej, „Państwo i Prawo” 1997, z. 1, A. Turska, E. Łojko, Z. Cywiński, A. Kojder, Społeczny wizerunek prawa. Z badań „Jakiego prawa Polacy potrzebują?”, Warszawa 1999,

M. Weber, Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, Warszawa 2001,

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę, które jest sprawdzianem uzyskanej wiedzy, zdolności poprawnego rozumowania i umiejętności praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości.

W przypadku sytuacji pandemii koronawirusa zaliczenie przedmiotu odbędzie się w formie on-line przy wykorzystaniu technologii informatycznych: Umailem oraz aplikacją MS Teams.

Student na zaliczenie przedmiotu przygotowuje pisemną pracę zaliczeniową na określony przez wykładowcę temat, następnie przy wykorzystaniu aplikacji MS Teams odbędzie się rozmowa w celu omówienia pracy zaliczeniowej i przekazania studentowi informacji o ocenie.

Zakres tematów:

1. Tożsamość socjologii prawa.

2. Prawo a inne systemy normatywne.

3. Kultura prawna – jej uwarunkowania i przemiany.

4. Kontrola społeczna i państwowa.

5. Konformizm i dewiacja społeczna.

6. Funkcje prawa.

7. Dysfunkcjonalność prawa i instytucji prawnych.

8. Prawo i państwo wobec zmian społecznych.

9. Tworzenie i stosowanie prawa.

10. Świadomość prawna.

11. Postawy wobec prawa.

12. Społeczny prestiż prawa.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 16:45 - 18:15, sala 107
Leszek Buller 27/34 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)