Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Stratyfikacja społeczna WS-SO-PS-SS
Wykład (WYK) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 28
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

H. Domański, Struktura społeczna, Warszawa 2007

Zmiany stratyfikacji społecznej w Polsce, (red.) H. Domański, Warszawa 2008

H. Domański, Klasy społeczne, grupy zawodowe, organizacje gospodarcze: struktura społeczna w krajach rozwiniętego kapitalizmu, Warszawa 1991.

K. Davis, W. Moore, O niektórych zasadach uwarstwienia, [w] Elementy teorii socjologicznych – materiały do dziejów współczesnej socjologii zachodniej, red. W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki, Warszawa 1975, s. 464-476.M. Tumin, O niektórych zasadach uwarstwienia: analiza krytyczna, [w] Elementy teorii socjologicznych – materiały do dziejów współczesnej socjologii zachodniej, red. W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki, Warszawa 1975, s. 477. Kazimierz M. Słomczyński, H. Domański, Zróżnicowanie społeczno-zawodowe, [w] Socjologia w Polsce, pod red. Z. Krawczyka i Kazimierza Z. Sowy, Rzeszów 1998, s. 125-142

A. Ostrowska, Nierówności społeczne a zdrowie, [w] Zmiany stratyfikacji społecznej w Polsce, (red.) H. Domański, Warszawa 2008, s. 318-343.

H. Domański, Społeczeństwa europejskie. Stratyfikacja i systemy wartości, rozdziały: Nierówności edukacyjne, s. 42-60 i Zróżnicowanie dochodów, s. 117-141, SCHOLAR, Warszawa 2009.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student posiada pogłębioną wiedze na temat stratyfikacyjnego układu struktur społecznych, zna czynniki, które go generują oraz mają istotne znaczenie dla jego charakteru - SO2_W03.

Opisuje struktury społeczne w ich aspekcie stratyfikacyjnym, wskazując na ich dynamikę - SO2_W09;

Ponadto wyjaśnia zróżnicowanie społeczne uwzględniając perspektywę humanistyczną (człowieka jak podmiot kultury i życia zbiorowego) - SO2_W06,

UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE

Student potrafi analizować układ stratyfikacyjny struktur społecznych, korzystając z teorii socjologicznych i dorobku empirycznego socjologii. Potrafi posługiwać się stosowną terminologią do opisu zróżnicowania społecznego SO2_U02; SO2_U09; SO2_K01

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin z materiału przedstawionego przez wykładowcę na wykładzie.

Zaliczenie wykładu ma formę egzaminu z materiału przedstawionego na wykładzie. Zaliczenie to udzielenie właściwej odpowiedzi na co najmniej 60% pytań postawionych na egzaminie.

Zakres tematów:

1. Stratyfikacja – ujęcia, rozumienia, systemy stratyfikacji

2. Stratyfikacja w ujęciu klasyków socjologii

3. Analiza stratyfikacji – klasy (K. Marks, M. Weber, W. L. Warner, E. O. Wright, P. Bourdieu)

4. Klasy, śmierć klas, funkcjonalna i ewolucyjna teoria stratyfikacji

5. Klasa wyższa, średnia, robotnicza, chłopska – wczoraj i dziś

6. Underclass

7. Merytokracja

8. Płeć i stratyfikacja

9. Religia i stratyfikacja

10. Stratyfikacja etniczna

11. Zróżnicowanie społeczno-zawodowe

12. Zróżnicowanie edukacyjne

13. Ruchliwość społeczna

14. Prestiż społeczny

15. Podsumowanie

Metody dydaktyczne:

Efekty wiedzy:

wykład informacyjny

weryfikacja: egzamin

Efekty umiejętności:

wykład informacyjny

weryfikacja: egzamin

Efekty kompetencji:

wykład informacyjny

weryfikacja: egzamin

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 1761
Wojciech Klimski 21/28 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 17
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.