Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konwersatorium: Psychopatia - maska zdrowia psychicznego WF-PS-N-KPMZP
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Babiak P., Hare R. D. (2009). Węże w garniturach. Gdy psychopaci idą do pracy. Przeł. J. Groth. Poznań: Wydawnictwo Jeżeli P to Q.

Cierpiałkowska, L., Groth, J., Kleka, P. (2016). Poziom integracji osobowości w psychopatii. Psychiatria Polska, 60, 1-13.

Cleckley, H. (1976). The mask of sanity. St. Louis: Mosby.

Crego, C., Widiger, T. A. (2014). Psychopathy, DSM-5, and a caution. Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment, 5(4), 335-347. http://dx.doi.org/10.1037/per0000078.

Groth, J., Cierpiałkowska, L. (2012). Pięcioczynnikowy model osobowości a profile psychopatii w grupie nieprzestępczej. Czasopismo Psychologiczne, 18(1), 105-116.

Hare, R. (2010). Psychopaci są wśród nas. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Lilienfeld, S. O., Widows, M. R. (2005). Psychopathic Personality Inventory-Revised. Professional manual. Lutz: Psychological Assessment Resources.

Pastwa-Wojciechowska, B. (2004). Naruszanie norm prawnych w psychopatii: analiza kryminologiczno-psychologiczna. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Pastwa-Wojciechowska, B. (2013). Psychopaci sprawcy przestępstw seksualnych. Gdańsk: Harmonia Universalis.

Pastwa-Wojciechowska, B. (2014). Psychopatyczne/antyspołeczne zaburzenia osobowości. W: Cierpiałkowska, L., Sorko, E. (red.). Zaburzenia osobowości. Problemy diagnozy klinicznej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Patric, Ch. J., Fowles, D. C., Krueger, R. F. (2009). Triarchic conceptualization of psychopathy: Developmental origins of disinhibition, boldness, and meanness. Development and Psychopathology, 21, 913–938.

Pospiszyl, K. (2000). Psychopatia. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Strus, W., Kozłowska, A. (2018). Osobowość psychopatyczna – nowe ujęcia starej problematyki. Biuletyn PTK, 25, 15-34.

Metody i kryteria oceniania:

- Aktywność na zajęciach

- Obecność na zajęciach (maksymalnie 2 nieobecności)

- Prezentacja na wybrany temat (Prezentacja wykonana w grupach na jeden z podanych tematów)

- Test wiedzy (30 pytań zamkniętych, ocena bardzo dobra - od 26 poprawnych odpowiedzi)

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do zajęć.

2. Podłoże teoretyczne i aktualny status pojęcia psychopatii.

3. Zaburzenie w najnowszej klasyfikacji chorób (ICD, DSM).

4. Psychopatia a inne zaburzenia osobowości.

5. Najnowsze podejście do psychopatii cz. 1.

6. Najnowsze podejście do psychopatii cz. 2.

7. Czy psychopaci są pozbawieni emocji? (deficyt reakcji lękowej, deficyty emocjonalne).

8. Psychopatia a związki międzyludzkie.

9. Psychopatia a przestępstwa.

10. Psychopatia a przestępstwa – studium przypadku.

11. Psychopaci odnoszący sukces.

12. Psychopatia u dzieci i młodzieży.

13. Resocjalizacja psychopatów.

14. Psychopatia w kulturze masowej – prezentacje i dyskusja.

15. Psychopatia w kulturze masowej – prezentacje i dyskusja.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, sala 1436
Aneta Drożdżewicz 3/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.