Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy rachunkowości WS-EK-PRa
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 70
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1) M. Chodoń, K. Zasiewska, Podstawy rachunkowości- ujęcie praktyczne podręcznik , SKwP, Warszawa 2019

2) M. Chodoń, K. Zasiewska, Podstawy rachunkowości- ujęcie praktyczne zbiór zadań , SKwP, Warszawa 20191) M. Chodoń, K. Zasiewska, Podstawy rachunkowości- ujęcie praktyczne podręcznik , SKwP, Warszawa 2019

2) M. Chodoń, K. Zasiewska, Podstawy rachunkowości- ujęcie praktyczne zbiór zadań , SKwP, Warszawa 2019

3) R. Gasza, E. Sender, W. Wojas Przykładowe pytania i zadania egzaminacyjne na I stopień certyfikacji zawodu księgowego, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, Warszawa 2020

4) Rachunkowość dla samodzielnych księgowych – ujęcie praktyczne, A. Cicha, Katarzyna Zasiewska SKwP, Warszawa 2019

5) Zbiór zadań z rachunkowości dla samodzielnych księgowych- ujęcie praktyczne, A. Cicha, K. Zasiewska SKwP, Warszawa 2019

6) Ustawa o rachunkowości wg aktualnego stanu prawnego

3) Rachunkowość dla samodzielnych księgowych – ujęcie praktyczne, A. Cicha, Katarzyna Zasiewska SKwP, Warszawa 2019

4) Zbiór zadań z rachunkowości dla samodzielnych księgowych- ujęcie praktyczne, A. Cicha, K. Zasiewska SKwP, Warszawa 2019

5) Ustawa o rachunkowości wg aktualnego stanu prawnego

Efekty uczenia się:

wykład:

EK1_W06, EK1_U03, EK1_U04, EK1_K02, EK1_K0

3 ECTS (30h)

ćwiczenia:

EK1_W06, EK1_U03, EK1_U04, EK1_K02, EK1_K0

3 ECTS (30h)

Metody i kryteria oceniania:

obecność na zajęciach obowiązkowa

Wykłady: egzamin pisemny testy jednokrotnego wyboru (do 20 testów)

ćwiczenia: zadania sytuacyjne z zakresu objętego programem ( do 5 zadań)

Zakres tematów:

zakres przedmiotu

1) Istota rachunkowości oraz normy i wzorce

2) zakres podmiotowy i przedmiotowy rachunkowości

3) Zasoby majątkowe i źródła ich finansowania

4) Operacje gospodarcze, podział i rodzaje i dokumentów stanowiących podstawę dokonywania zapisów w księgach rachunkowych

5) Ujmowanie operacji gospodarczych w księgach rachunkowych

- pojęcie i klasyfikacja kont księgowych

- funkcjonowanie kont bilansowych

- funkcjonowanie kont wynikowych

- konta syntetyczne i analityczne

- ewidencja pozabilansowa

- korygowanie błędów w księgach rachunkowych (storno czarne i czerwone)

6) Ewidencjonowanie obrotu gotówkowego i bezgotówkowego

7) Ewidencja rozrachunków

8) Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

9)Podstawy ewidencjowania przychodów i kosztów w segmentach działalności firm

9) Podstawy sporządzania bilansu i rachunku zysków i strat

Metody dydaktyczne:

wykłady dające podstawę dla samodzielnej pracy studenta w wykonywaniu ćwiczeń, rozwiązywaniu zadań sytuacyjnych z wykorzystaniem teorii .

przyjmuje się, że możliwe będą 4 zajęcia w formie learningu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 108
Wanda Wojas 21/22 szczegóły
2 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 108
Wanda Wojas 27/22 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)