Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kompetencje menedżerskie WS-EK-KM
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 70
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem, pod red. A.Stabryły, Mfiles.pl Encyklopedia Zarządzania, Kraków 2011

B.R.Kuc, M.Żemigała, Menedżer nowych czasów. Najlepsze metody i narzędzia zarządzania, OnePress, Gliwice 2010

M.Holliday, Coaching, mentoring i zarządzanie. Jak rozwiązywać problemy i budować zespół, OnePress, Gliwice 2006

Materiały zamieszczone na platformie e-lernigowej

Uzupełniająca:

R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo PWN Wydawnictwo Naukowe, 2005

B. Nogalski, J. Śniadecki, Umiejętności menadżerskie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Bydgoszcz 2001

Metody i kryteria oceniania:

Na początku każdych zajęć zostanie przeprowadzony krótki test sprawdzający wiedzę z materiału zamieszczonego na platformie. Test będzie rozwiązywane na smartfonach lub własnych komputerach na platformie. Nie ma możliwości rozwiązania testu w innym czasie i innym miejscu. Nie ma możliwości poprawy testu. Warunkiem możliwości rozwiązania testu jest wykonanie zadania zamieszczonego na platformie (zgodnie z informacją na platformie). Za zadania domowe nie ma punktów, tylko zal/nzal.

Z wszystkich testów można otrzymać maksymalnie 71,5 pkt.

Po koniec zajęć zostanie przeprowadzony krótki test z zakresu materiału omawianego na zajęciach w formie jednego zadania z wykorzystaniem monitora interaktywnego. Premiowane będą pierwsze 3 osoby, które najszybciej rozwiążą test: 1 osoba 3 pkt., 2 osoba – 2 pkt., 3 osoba – 1 pkt.. Łącznie do uzyskania: 18 pkt.

Skala ocen:

Poniżej 50% ocena niedostateczna

50% – poniżej 60% ocena dostateczna

60% - poniżej 70% ocena dostateczna plus

70% - poniżej 80% ocena dobra

80% - poniżej 90% ocena dobra plus

90% i więcej ocena bardzo dobra

W sesji poprawkowej zaliczenie ustne. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia poprawkowego jest obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności).

Zakres tematów:

Pojęcie menedżera. Zakres i istota pracy menedżera. Cechy pracy menedżera. Role, funkcje, umiejętności menedżera. Model pracy menedżera.

Pojęcie kompetencji menedżerskich. Modele kompetencji menedżerskich. Istota, cechy i struktura kompetencji menedżerskich. Umiejętności menedżerskie

Style kierowania. Przywództwo. Style komunikacji

Motywowanie pracowników. Zarządzanie przez motywowanie

Delegowanie zadań. Zarządzanie przez delegowanie

Podejmowanie decyzji

Zarządzanie konfliktem

Metody dydaktyczne:

Na platformie e-lerningowej: wykłady, testy kompetencji menedżerskiej.

Ćwiczenia: filmy dydaktyczne,studium przypadku, dyskusja dydaktyczna, praca w grupach

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala 423
Jolanta Pakulska 20/22 szczegóły
2 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 423
Jolanta Pakulska 25/22 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)