Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologie informatyczne WS-SO-PS-1-TI
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 28
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Wybrana literatura techniczna z zakresu pakietu biurowego Microsoft Office:

1. J. Walkenbach, Excel 2016 PL. Biblia, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2016.

2. J. Walkenbach, M. Alexander, Analiza i prezentacja danych w Microsoft Excel. Vademecum Walkenbacha. Wydanie II, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2014.

3. M. Alexander, J. Decker, B. Wehbe, Analizy Business Intelligence. Zaawansowane wykorzystanie Excel, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2015.

4. C. Carlberg, Analiza statystyczna. Microsoft Excel 2016 PL, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2018.

5. B. Jelen, R. Collie, Power Pivot dla Excela. Zaawansowane możliwości, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2015.

6. P. Wróblewski, MS Office 2016 PL w biurze i nie tylko, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2015.

7. G. Kowalczyk, Word 2016 PL. Ćwiczenia praktyczne, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2016.

8. L. Joan, Microsoft PowerPoint 2016. Krok po kroku. Pliki ćwiczeń, Wydawnictwo Promise.

Efekty uczenia się:

1. Wiedza:

Student posiada wiedzę o zasadach i sposobach pracy w środowisku operacyjnym MS Office Word, MS Office Excel oraz MS Office PowerPoint.

Student zna podstawowe narzędzia służące do edycji funkcji w w/w programach operacyjnych.

Student zna obecne wykorzystanie funkcji tych programów do analizy danych, edycji tekstu naukowego jak też prezentacji wyników swojej pracy.

2. Umiejętności:

Student potrafi prawidłowo posługiwać się wszystkimi narzędziami występującymi w w/w programach informatycznych w celu edycji/analizy/prezentacji danych zastanych/własnych.

Student posiada umiejętność rozumienia i analizowania poszczególnych operacji logicznych dokonywanych w środowisku informatycznym MS Office.

Student posiada umiejętność przygotowania prezentacji multimedialnych w języku polskim.

3. Kompetencje społeczne:

Student ma świadomość konieczności uwzględnienia współczesnych wymagań w dziedzinie informatyki, jakimi powinien posługiwać się absolwent studiów wyższych.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny:

1. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach – dopuszczalne 2 nieobecności.

2. Ocenie podlegać będą projekty przygotowane przez uczestników kursu z wykorzystaniem pakietu Microsoft Office.

Dla praktycznych form sprawdzania wiedzy przyjmuje się poniższe progi punktowe i kryteria oceny:

Ocena bardzo dobry (5) – od 90% do 100%;

Ocena dobry plus (4,5) – od 80% do 90%;

Ocena dobry (4) – od 70% do 80%;

Ocena dostateczny plus (3,5) – od 65% do 70%;

Ocena dostateczny (3) – od 60% do 65%;

Ocena niedostateczny (2) – poniżej 60%.

Zakres tematów:

1. Word. Tworzenie i edycja dokumentów. Tworzenie nowego dokumentu. Okno dialogowe programu. Edycja tekstu. Formatowanie znaków, akapitów i stron. Dodawanie nagłówków i stopem. Style, motywy i szablony. Praca z elementami graficznymi. Umieszczanie elementów graficznych. Tworzenie tabel. Zastosowanie szablonów tabel. Zmiana rozmiarów wierszy i kolumn. Zaznaczanie poszczególnych elementów tabeli. Dodawanie kolumn i wiersz. Łączenie wybranych komórek tabeli. Podział tekstu na kolumny. Tworzenie przypisów dolnych i przypisów końcowych. Tworzenie spisów treści.

2. Powerpoint. Operacje podstawowe. Uruchomienie programu. Tworzenie nowej prezentacji. Modyfikowaniu układu slajdu. Zapisywanie prezentacji. Prezentacja przenośna. Korzystanie z motywów i szablonów. Konspekt jako baza tworzenia prezentacji. Wielokrotne wykorzystanie slajdów. Zastosowanie motywów. Formatowanie tła. Praca z tekstem. Dodawanie i modyfikowanie pól tekstowych. Zmiana właściwości tekstu. Szybkie style. Listy numerowane i punktowane. Dodawanie i formatowanie tabel. Modyfikowanie tabel. Zmiana wypełnienia i układu tabel. Modyfikowanie układu tabeli. Wstawianie i formatowanie wykresów. Wstawianie schematów. Kształty i obrazy. Tworzenie kształtów. Tworzenie stylizowanego tekstu. Osadzanie obrazów. Tworzenie efektów przejścia. Dodawanie plików dźwiękowych i filmów.

3. Excel. Wprowadzanie danych. Zmiana rozmiaru kolumny i wiersza. Pierwsze obliczenia. Serie danych. Formatowanie wartości liczbowych. Kopiowanie i przenoszenie. Czyszczenie danych i formatowania. Sortowanie i filtrowanie danych. Znajdź i zmień. Autosumowanie. Formatowanie warunkowe. Tabele przestawne. Dodatek PowerPivot.

Metody dydaktyczne:

W trakcie zajęć dydaktycznych wykorzystane zostaną:

1. Metody nauczania teoretycznego: wykład konwencjonalny ukierunkowany na przedstawienie możliwości oprogramowania.

2. Metody nauczania praktycznego: ćwiczenia warsztatowe rozwijające umiejętności wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu rozwiązania konkretnych problemów.

W trakcie kursu zabrania się uczestnikom filmowania i fotografowania materiałów dydaktycznych umieszczonych w prezentacji multimedialnej. Prowadzący nie udostępnia treści wykładowych w formie elektronicznej ani papierowej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15, sala 1528
Bartosz Olszewski 21/28 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 15
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.