Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura i techniki studiowania UKSW-KTSt
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

- Buzan T., Mapy twoich myśli, Wyd. Ravi 1998;

- Cottrel S., Podręcznik umiejętności studiowania, Wyd. Zysk i S-ka 2007;

- Janus T., Wnioski grantowe bez tajemnic, Warszawa 2016;(https://bbn.uksw.edu.pl/sites/default/files/wnioski_grantowe_bez_tajemnic.pdf)

- Zieliński J., Metodologia pracy naukowej, Warszawa 2012;

- Dolińska A., Grabowska M., Nahajowska N., Za darmo nie robię - wolontariat drogą do sukcesu, Wyd. Triada 2016, s.45-58;

- Agrotec Polska, Analiza kwalifikacji i kompetencji kluczowych dla zwiększenia szans absolwentów na rynku pracy, 2014, s. 65-84;

- Regulamin Studiów UKSW, zał do Uchwały nr 60/2019 Senatu UKSW z dnia 25 kwietnia 2019 r.;

- Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

- Zarządzenie Nr 40/2019 Rektora UKSW z dnia 27 września 2019r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przyznawanych z Funduszu Stypendialnego.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu: obecność na zajęciach i odpowiedź na pytanie, które pojawi się w tracie lub wykonanie mapy myśli ilustrującej treści wykładu.

5 odpowiedzi - 5

4 odpowiedzi - 4

3 odpowiedzi - 3

2, 1 lub 0 odpowiedzi - niezaliczone.

Zakres tematów:

1. Specyfika procesu kształcenia na uczelni wyższej. Edukacja szkolna a kształcenie akademickie; bycie nauczanym a studiującym. Oczekiwania studentów wobec uczelni oraz uczelni wobec studentów. Struktura uniwersytetu. Kultura relacji: nauczyciel akademicki – student, student – pracownik administracji uczelni.

2. Akty prawne i dokumenty ważne w procesie kształcenia: regulamin studiów, organizacja roku akademickiego. Prawa i obowiązki studenta.

3. Samorządność i autonomia na studiach. Aktywność studentów w samorządzie, kołach naukowych. Jednostki wspierające rozwój – BK, CSDZ. Uczestnictwo studentów w życiu kulturalnym i społecznym. Programy wymiany akademickiej.

4. Samodzielna praca z tekstem – studiowanie tekstów. Korzystanie z Internetu a plagiat. Notacja bibliografii, przypisów.

5. Techniki efektywnego uczenia się. Mnemotechniki, linearne i nielinearne notowanie, mapy myśli.

Metody dydaktyczne:

Wykład problemowy, gry dydaktyczne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 8:45 - 11:15, Kampus Wóycickiego Bud. 23, sala 101
Katarzyna Mikołajczyk, Anna Górka, Igor Kilanowski 139/ szczegóły
4 wielokrotnie, poniedziałek (niestandardowa częstotliwość), 8:45 - 11:15, Kampus Wóycickiego Bud. 23, sala 106
Katarzyna Mikołajczyk, Anna Górka, Igor Kilanowski 151/ szczegóły
5 wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 11:30 - 14:00, Kampus Wóycickiego Bud. 23, sala 101
Katarzyna Mikołajczyk, Anna Górka, Igor Kilanowski 81/ szczegóły
6 wielokrotnie, poniedziałek (niestandardowa częstotliwość), 8:45 - 11:15, Kampus Wóycickiego Bud. 23, sala 106
Katarzyna Mikołajczyk, Anna Górka, Igor Kilanowski 152/ szczegóły
7 wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 8:45 - 11:15, Kampus Wóycickiego Bud. 23, sala 106
Katarzyna Mikołajczyk, Anna Górka, Igor Kilanowski 196/ szczegóły
8 wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 11:30 - 14:00, Kampus Wóycickiego Bud. 23, sala 101
Katarzyna Mikołajczyk, Anna Górka, Igor Kilanowski 129/ szczegóły
9 wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 8:45 - 11:15, Kampus Wóycickiego Bud. 23, sala 106
Katarzyna Mikołajczyk, Anna Górka, Igor Kilanowski 169/ szczegóły
10 wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 11:30 - 14:00, Kampus Wóycickiego Bud. 14, sala 1440
Katarzyna Mikołajczyk, Anna Górka, Igor Kilanowski 67/ szczegóły
11 wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 11:30 - 14:00, Kampus Wóycickiego Bud. 21, sala 106
Katarzyna Mikołajczyk, Anna Górka, Igor Kilanowski 77/ szczegóły
12 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 8:45 - 11:15, Kampus Dewajtis Łącznik, sala 326
Katarzyna Mikołajczyk, Anna Górka, Igor Kilanowski 169/ szczegóły
13 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 8:45 - 11:15, Kampus Dewajtis Łącznik, sala 326
Katarzyna Mikołajczyk, Anna Górka, Igor Kilanowski 98/ szczegóły
14 wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 11:30 - 14:00, (budynek nieznany), (sala nieznana)
Katarzyna Mikołajczyk, Anna Górka, Igor Kilanowski 112/ szczegóły
15 wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 8:45 - 11:15, Kampus Wóycickiego Bud. 21, sala 114
Katarzyna Mikołajczyk, Anna Górka, Igor Kilanowski 78/ szczegóły
16 wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 8:45 - 11:15, Kampus Wóycickiego Bud. 21, sala 106
Katarzyna Mikołajczyk, Anna Górka, Igor Kilanowski 110/ szczegóły
17 wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 8:45 - 11:15, Kampus Wóycickiego Bud. 21, sala 114
Katarzyna Mikołajczyk, Anna Górka, Igor Kilanowski 93/ szczegóły
18 wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 11:30 - 14:00, Kampus Wóycickiego Bud. 21, sala 114
Katarzyna Mikołajczyk, Anna Górka, Igor Kilanowski 96/ szczegóły
19 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 11:30 - 14:00, Kampus Dewajtis Łącznik, sala 321
Katarzyna Mikołajczyk, Anna Górka, Igor Kilanowski 41/ szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)