Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka pisania pracy dyplomowej WSR-NRN-1-MPPD
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

•Babbie, E. (2003). Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

•Flick, U. (2011). Jakość w badaniach jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

•Nachmias, C. Nachmias , D. (2001). Metody badawcze w naukach społecznych. Poznań: Zysk i S-ka.

•Bedyńska, S. Książek, M. (2012). Statystyczny drogowskaz 1. Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno.

•Nowak S. (2006). Metodologia nauk społecznych. Warszawa: PWN.

•Oppenheim A. N. (2004). Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw. Poznań: Zysk i S-ka.

•Tarka, P. (2017). Specyfika i komplementarność badań ilościowych i jakościowych. Wiadomości Statystyczne, LXII, 2 (670), s. 16-27. ISSN 0043-518X

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceny:

Ćwiczenia kończą się oddaniem 5 zadań w e-learningu, oceną aktywności studenta na zajęciach lub oceną z kolokwium końcowego.

Oddanie 5 zadań w terminie w e-learning, prace oddawane po terminie są oceniane na 4; do 2 tygodni po terminie maksymalna ocena 3.

Wymagana jest obecność studenta na 6 godzinach zajęć. Każda kolejna nieobecność (2*45min) skutkuje obniżeniem oceny końcowej o 0,5 stopnia.

Uwaga: Student jest zobowiązany do uzupełnienia spowodowanych nieobecnością braków w wiedzy i umiejętnościach w terminie oraz w sposób określony podczas pierwszych zajęć przez prowadzącego zajęcia.

Zakres tematów:

Zakres tematów:

Studenci podczas zajęć, projektują badania własne lub uczestniczą w projekcie wspólnym. Analizują raporty z badań lub artykuły naukowe prezentujące wyniki badań empirycznych. Poruszane zagadnienia merytoryczne będą podporządkowane formalnym i metodologicznym etapom pracy badawczej. Zagadnienia poruszane na ćwiczeniach dotyczą:

1. Kompozycja i wymogów formalnych stawianych pracom empirycznym z zakresu nauk społecznych.

2. Koncepcja pracy, problem, hipotezy i pytania badawcze.

3. Przeprowadzenie badań.

4. Przegląd literatury.

5. Napisanie fragmentów pracy według określonych standardów.

Zajęcia prowadzone są w pracowni komputerowej z wykorzystaniem platformy e-learningowej oraz repozytoriów internetowych (m. in. EBSCO).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 8:15 - 11:15, sala 109a
wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 13:30 - 15:00, sala 321
Katarzyna Kwiatkowska 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)