Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia matematyki WM-MA-HMA
Wykład (WYK) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Roman Duda, Lwowska szkoła matematyczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007, ISBN 978-83-229-2868-4.

Marek Kowalski, Elena Pawłowa, Rozwój matematyki na przestrzeni wieków, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2007, ISBN 978-83-7072-464-1,

Kazimierz Kuratowski, Pół wieku matematyki polskiej 1920-1970, Wiedza Powszechna, Warszawa 1973.

Efekty uczenia się:

Student

- zna i rozumie paradygmaty poznawcze matematyki, dostrzega związki z filozofią,

- zna i rozumie historyczne i społeczne uwarunkowania rozwoju matematyki od starożytności po współczesność,

- zna i rozumie główne nurtu rozwoju matematyki

- potrafi zidentyfikować osiągnięcia matematyki, które są szczególnie cenne dla rozwoju cywilizacji,

- potrafi przygotować udokumentowany tekst dotyczący historii odkryć matematycznych,

- jest gotów do samodzielnego i krytycznego zgłębiania literatury dotyczącej matematyków i ich odkryć.

Metody i kryteria oceniania:

Oceny na bazie esejów zaliczeniowych i aktywności na zajęciach.

Zakres tematów:

Paradygmaty poznawcze matematyki. Filozofia i rzeczywistość a matematyka.

Matematyka starożytnych cywilizacji.

Matematyka średniowiecza i odrodzenia.

Przełom w nauce XVII wieku.

Odkrycia XIX wieku.

Problemy matematyczne Dawida Hilberta.

Matematyka polska na przełomie XIX i XX wieku.

Matematyka XX wieku.

Problemy matematyczne Edmunda Landaua.

Lwowska szkoła matematyczna.

Warszawska szkoła matematyczna.

Krakowska szkoła matematyczna.

Matematyka w Rosji.

Problemy milenijne.

Problemy matematyczne Stephena Smale'a.

Metody dydaktyczne:

Konwersatorium.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala 1243
Marek Kowalski 22/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 12
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.