Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka włoskiego - gramatyka, pragmatyka WH-F-FW-I-1-PNJW-G-L
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Podręcznik wiodący:

T. Marin, S. Magnelli: Nuovo Progetto Italiano 1, Ed. Edilingua (libro di teoria e libro degli esercizi)

A. Latino, M. Muscolino: Una Nuova Grammatica per tutti 1, Ed. Edilingua

L. La Cifra: Generazione Y, Hoepli Edizioni

Materiały uzupełniające:

D. Baldassarri, M. Brizzi, Centro 1, Edilingua 2014.

S. Bailini, S. Consonno, I verbi italiani, Alma Edizioni 2008;

C. M. Naddeo, I pronomi italiani, Alma Edizioni 2005;

A. De Giuli, Le preposizioni italiane, Alma Edizioni 2007;

S. Bailini, S. Consonno, Ricette per parlare, Alma Edizioni 2002.

Metody i kryteria oceniania:

Grammatica italiana

(Kurs Dr. A. Regagliolo)

Żeby uzyskać zaliczenie z egzaminu, należy uzyskać 3/5 z zaliczenia końcowego (100%), przeprowadzonego przez platformę internetową (test multiple choices). Aby uzyskać dopuszczenie do egzaminu, należy ponadto uzyskać zaliczenie z pracy pisemnej dotyczącej lektury Generazione Y (wyłącznie poprzez platformę internetową). Z zaliczenia z zadania pisemnego nie uzyskuje się oceny (w tym procentowej), a jedynie informację o zaliczeniu lub niezaliczeniu.

Niezłożenie cotygodniowych obowiązkowych ćwiczeń, a także nieprzeczytanie książki są równoznaczne z brakiem możliwości uzyskania zaliczenia.

Nieobecności (dotyczy wszystkich nieobecności: usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych)

3 nieobecności: brak dodatkowych ćwiczeń

4-5 nieobecności: dodatkowe ćwiczenia zadane w trakcie trwania semestru

Więcej niż 5 nieobecności: brak możliwości zaliczenia przedmiotu.

Zakres tematów:

Materiał gramatyczny (A2):

- czas przeszły dokonany (passato prossimo);

- czas przeszły niedokonany (imperfetto);

- czas przyszły (futuro semplice);

- futuro composto

- zaimki dzierżawcze (possessivi);

- trapassato prossimo

- zaimki dopełnienia bliższego i dalszego (pronomi diretti e indiretti);

- przyimki (preposizioni).

- condizionale presente e passato (e futuro nel passato)

- imperativo

- pronomi CI e NE

- Forma riflessiva, impersonale e impersonale riflessiva

- Espressioni impersonali

- Quello / bello

- Volerci / metterci

Materiał leksykalny:

- Tempo, viaggi, mezzi di trasporto;

- Gli italiani e le feste;

- L'alimentazione e gli italiani a tavola;

- Ccinema italiano;

-Fare la spesa, i supermercati, i negozi, i prodotti alimentari;

- I negozi, la moda italiana;

- La tv, il tempo libero;

- Dare indicazioni stradali;

- La stampa italiana, la tv;

- La musica italiana

Materiał jest utrwalany w postaci:

- ćwiczeń (ze słuchu, pisemnych, ustnych);

- streszczeń, komentarzy do tekstu;

- dyskusji i dialogów;

- krótkich prac pisemnych.

Pragmatica:

- Parlare al passato

- Espressioni utili per viaggiare

- Parlare del tempo

- Organizzare una gita

- Ordinare al ristorante

- Esprimere possesso

- Esprimere preferenze

- Raccontare la trama di un film

- Parlare di ricordi

- Descrivere abitudini del passato

- Raccontare e descrivere il passato

- Esprimere accordo e disaccordo

- Parlare di cinema

- Esprimere gioia, rammarico o disappunto

- Fare la spesa quantificando la quantità

- Offrire, accettare, rigiutare un aiuto

- Raccontare un incontro

- Espressioni utili per fare spese

- Chiedere ed esprimere un parere

- Discutere di un programma televisivo

- Criticare e/o motivare le proprie preferenze

- Chidere qualcosa in prestito

- Esprimere un parere

- Esprimere dispiacere

- Chiedere un favore

- Esprimere un desiderio

- Parlare di generi di programmi televisivi

- Dare consigli

- Dare ordini

- chiedere e dare indicazioni stradali

- Parlare di un concerto

- Chiedere un favore, giustificarsi

- Proporre delle alternative

- Esprimere un desiderio realizzabile

- Chiedere qualcosa in modo gentile

- Esprimere un'opinione personale

- Riferire un'opinione altrui

- Esprimere un desiderio non realizzato

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30, sala 214
każdy wtorek, 16:45 - 18:15, sala 410A
Alberto Regagliolo 19/19 szczegóły
2 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 215
każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala 214
Alberto Regagliolo 21/19 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.