Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etnografia z elementami metodologii WH-MU-I-2-EtnoMet-Z
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

A. Kutrzebianka, O etnografii i etnologii, Kraków 1948.

J. Jastrzebski, Skansen Kurpiowski im. Adama Chętnika w Nowogrodzie, Łomża 2007.

J. Czajkowski, Muzea na wolnym powietrzu w Europie, Rzeszów-Sanok 1984.

Polska-kraj folkloru?, pod red. J. Kordjak, Warszawa 2016.

Efekty uczenia się:

W04 - ma uporządkowaną wiedzę w zakresie rozwoju muzeologii i muzealnictwa etnograficzne, skansenologicznego, metodologii stosowanej w tych naukach

W05 - ma podstawową wiedzę w zakresie oddziaływania nurtów i teorii humanistyki, w tym zwłaszcza sztuki, etnologii,antropologii, socjologii i psychologii na rozwój i kształtowanie instytucji muzealnych

U03 - potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną w zakresie nauk społecznych, prawnych i innych (z zakresu historii sztuki, kulturoznawstwa, archeologii, nauk przyrodniczych i technicznych), reprezentowanych w muzeach w praktycznych działaniach dokumentacyjnych i edukacyjnych w muzeum

U07 - posiada umiejętność prezentowania własnych poglądów i opinii na temat istniejących muzeów etnograficznych i skansenowskich i ich działalności (krytyka muzeologiczna)

K01- ma świadomość interdyscyplinarności wiedzy muzeologicznej, a także etnograficznej i rozumie konieczność ciągłego samokształcenia i konsultacji specjalistycznych w działalności muzealnej

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia mają charakter ćwiczeniowy. Student, jest gotowy do dyskusji na tematy poruszane podczas zajęć, przygotowuje zlecone przez wykładowcę zadania, zarówno indywidualnie, jak i grupowo.

bdb - regularnie uczestniczy w zajęciach, wykazuje się aktywnością podczas ćwiczeń, przygotowuje prezentację na temat wybranego muzeum etnograficznego, wywiad na zadany temat.

db - uczestniczy w zajęciach, przygotowuje prezentację na temat wybranego muzeum etnograficznego, wywiad na zadany temat.

dst - uczestniczy w zajęciach, przygotowuje prezentację na temat wybranego muzeum etnograficznego.

ndst - nie spełnia żadnego z kryteriów oceny.

Zakres tematów:

1. Pierwsi badacze kultury ludowej: Artur Hazelius, Oskar Kolberg, Adam Chętnik, Teodora i Izydor Gulgowscy.

1. Kultura ludowa Polski

2. Skanseny, historia i działalność tego typu placówek w Europie.

3. Muzea etnograficzne i skansenowskie w Polsce: Sanok, Warszawa, Kraków, Lublin,

4. Muzea misyjne: w Chludowie, Czerwińsku nad Wisłą, w Kodniu, Pieniężnie, Górnej Grupie.

5. Metody pozyskiwania danych: wywiad, obserwacja uczestnicząca, notatki terenowe.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia mają charakter ćwiczeniowy, część zajęć odbywa się w terenie, stosowana jest metoda e-learningu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30, sala 210
Beata Skrzydlewska 6/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)