Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Techniki cyfrowe i internetowe WH-MU-I-3-TechCyInWZ
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

-Cyfrowa fotografia w dokumentacji muzealnej, praca zbiorowa zespołu ekspertów powołanego przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, grupa ds. odwzorowań cyfrowych, Warszawa 2013 (https://www.nimoz.pl/files/publications/50/Cyfrowa_fotografia_w_dokumentacji_muzealnej_NIMOZ_2013.pdf)

-Cyfrowe odwzorowania muzealiów – parametry techniczne, modelowe rozwiązania, praca zbiorowa zespołu ekspertów powołanego przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, grupa ds. odwzorowań cyfrowych, Warszawa 2011 (https://nimoz.pl/files/publications/52/Cyfrowe_odwzorowania_muzealiow_NIMOZ_2012.pdf)

-Standardy w procesie digitalizacji obiektów dziedzictwa kulturowego, red. G. Płoszajski, Warszawa 2008 (http://bcpw.bg.pw.edu.pl/Content/1262/BG_Stand_w_proc_digit.pdf)

-Zalecenia dotyczące planowania i realizacji projektów digitalizacyjnych w muzealnictwie, praca zbiorowa zespołu ekspertów powołanego przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Warszawa 2011 (https://nimoz.pl/files/publications/54/Zalecenia_planowanie_i_realizacja_projektow_digitalizacyjnych_NIMOZ_2011.pdf)

-Katalog Dobrych Praktyk Digitalizacji materiałów archiwalnych

(https://www.nina.gov.pl/media/43762/katalog-praktyk-i-standard%C3%B3w-digitalizacji-materia%C5%82%C3%B3w-archiwalnych.pdf)

-informacje dotyczące digitalizacji na stronach Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

-analiza baz i zasobów internetowych on-line

-praca na programach graficznych

-przewidywane wizyty w muzeach i instytucjach zajmujących się digitalizacji

Na ocenę końcową składają się:

1. obowiązkowa obecność (dopuszczalne 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze)

2. aktywny udział w zajęciach

3. przygotowanie koncepcji popularyzującej wybrany obiekt lub zespół obiektów dziedzictwa kulturowego w formie prezentacji multimedialnej w programie PowerPoint z zastosowaniem formatu audio/wideo

Na ocenę bardzo dobrą (5) student: nie przekroczył dopuszczalnego limitu nieobecności. Wykazał się bardzo dobrą znajomością technik cyfrowych służących do digitalizacji, którą aktywnie wykorzystał podczas zajęć i wykonując prezentację multimedialną.

Na ocenę dobrą (4) student: nie przekroczył dopuszczalnego limitu nieobecności. Wykazał się dobrą znajomością technik cyfrowych służących do digitalizacji, którą wykorzystał podczas zajęć i wykonując prezentację multimedialną.

Na ocenę dostateczną (3) student: nie przekroczył dopuszczalnego limitu nieobecności. Wykazał się dostateczną znajomością technik cyfrowych służących do digitalizacji, którą wykorzystał podczas zajęć i wykonując prezentację multimedialną.

Na ocenę niedostateczną (2) student: przekroczył dopuszczalny limit nieobecności i/lub nie wykazał się dostateczną znajomością technik cyfrowych służących do digitalizacji.

Zakres tematów:

Ćwiczenia są dopełnieniem wykładu. Ich celem jest praktyczne zastosowanie wiedzy zdobytej na wykładzie w zakresie tworzenia dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego z zastosowaniem technik cyfrowych i internetowych, jak również zarządzania, udostępniania i analizowania zasobów cyfrowych dotyczących dziedzictwa kulturowego. Na ćwiczeniach studenci powinni opanować umiejętność digitalizacji z zastosowaniem wybranych narzędzi cyfrowych, z użyciem określonych programów stosowanych do tego celu. Zapoznać się z internetowymi bazami danych (zasobami on-line muzeów oraz innych instytucji zajmujących się digitalizacją i archiwizacją np. Narodowego Archiwum Cyfrowego) oraz schematami opisu. Przewidywana jest również wizyta w muzeum. Studenci powinni nabyć umiejętność posługiwania się różnego rodzaju narzędziami cyfrowymi (praca na wybranych programach graficznych) służącymi do tworzenia bazy informacyjnej (koncepcja bazy danych), której efektem końcowym powinno być wykonanie własnej prezentacji multimedialnej popularyzującej wybrany obiekt lub zbiór obiektów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala 329
Katarzyna Ponińska 9/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Łącznik
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)