Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura artystyczna-dizajn w muzeum WH-MU-I-1-KuArDiz-L
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Charlotte Fiell, Peter Fiell, Design. Historia Projektowania, Arkady: Warszawa 2015.

Irma Kozina, Polski Design, SBM: Katowice 2014.

Jacek Mrowczyk [red.], Widzieć / Wiedzieć. Wybór Najważniejszych Tekstów o Designie, Karakter: Kraków 2011.

Józef A. Mrozek, Historia designu a historia sztuki, Kultura Współczesna 2/2009.

Penny Sparke, Historia Wzornictwa, Arkady: Warszawa 2012.

Dejan Sudjic, B jak Bauhaus. Alfabet Współczesności, Karakter: Kraków 2014.

Metody i kryteria oceniania:

COVID-19 AKTUALIZACJA

Zaliczenie na podstawie 3 prac na platformie Moodle oraz aktywności podczas zajęć zdalnych na komunikatorze Zoom.

-Pisemna praca – przygotowanie dokumentacji obiektu designu.

- Wypowiedź pisemna na podstawie podanych źródeł.

-Prezentacja na ustalony indywidualnie temat.

METODY OCENIANIA

Ocenianie ciągłe

Aktywność na zajęciach

Prezentacja zaliczeniowa (zaliczenie ustne)

KRYTERIA OCENIANIA

na ocenę BDB - student zna świetnie zagadnienia dotyczące historii designu, ma uporządkowaną wiedzę z zakresu chronologii, potrafi rozpoznać i nazwać projektantów/szkoły na podstawie materiału wizualnego. W prezentacji ustnej korzysta poprawnie z nabytego aparatu pojęciowego. Prezentacja nie wymaga korzystania z notatek.

na ocenę DB - student zna dobrze zagadnienia dotyczące historii designu, ma nieuporządkowaną wiedzę z zakresu chronologii, potrafi częściowo rozpoznać i nazwać projektantów/szkoły na podstawie materiału wizualnego. W prezentacji ustnej student z niewielkimi błędami korzysta z nabytego aparatu pojęciowego. Przy prezentacji tematu sporadycznie korzysta z notatek.

na ocenę DST - student podstawową wiedzę dotyczącą zagadnień z zakresu historii designu, ma nieuporządkowaną wiedzę z zakresu chronologii, ma problemy z rozpoznaniem i nazwaniem projektantów/szkół na podstawie materiału wizualnego. Fragmentarycznie korzysta z nabytego aparatu pojęciowego. Prezentacja podparta jest notatkami prelegenta.

na ocenę NDST - student nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu historii i chronologii, brakuje mu podstaw by określić style i szkoły we wzornictwie oraz wymienić najważniejszych twórców. Nie korzysta z nabytego aparatu pojęciowego. Nie ma przygotowanej pracy zaliczeniowej lub jest ona w całości czytana oraz zawiera rażące błędy merytoryczne.

Zakres tematów:

1. Design w Stanach Zjednoczonych

2. Design totalny ery lat 60-tych

3. Nowe materiały i ich wpływ na projektowanie

4. Design Pop w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych

5. Style projektowania i ich użycie przez poszczególne gałęzie designu.

6. Design we Włoszech

7. Postmodernizm w projektowaniu

8. IKEA a klasyki wzornictwa

9-10. Związki między architekturą i designem (2x)

11-12. Polski design.

13. Kulturowe konotacje wzornictwa.

14. Najważniejsze muzea designu na świecie.

15. Wystawy wzornictwa w Polsce i na świecie

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny

Dyskusja

Prezentacje multimedialne

Wyjścia do muzeum

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 215
Anna Wiśnicka 7/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)