Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elementy kultury antycznej (i ich recepcja w kulturze współczesnej) WH-FK-I-1-ElemKuAn-Z
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Ajschylos, Persowie

Ustrój polityczny Aten, przekł. M. Borowska, K. Holzman, [w:] Wybór źródeł do dziejów starożytnej Grecji i hellenizmu, oprac. A. Mączakowa, Warszawa 1983, s. 185-196.

Tukidydes, Wojna Peloponeska

B. Constant, Wolność starożytnych i nowożytnych,

P. Vidal-Naquet, Zrozumieć demokrację i obywatelskość. Dziedzictwo grecko-rzymskie, Warszawa 2007.

M.H. Hansen, Demokracja Ateńska w czasach Demostenesa, Warszawa 1999.

V. Azoulay, The Tyrant-Slayers of Ancient Athens. A Tale of Two Statues, Oxford 2017. B. Fehr, Les Tyrannoctones, Peut-on élever un monument à la démocratie, Paris 1989.

R. Garland, The Pieraeus, London 1987.

G. E. M. de Ste. Croix, The Character of the Athenian Empire. Historia: Zeitschrift Für Alte Geschichte, vol. 3, no. 1, 1954, s. 1–41.

M. Beard, Partenon, Poznan 2018.

L.B. Zaidman, Grecy i ich bogowie, Warszawa 2008.

Platon, Timajos-Kritiasz (wybór)

Plutarch, Likurg

R.Kulesza, Sparta w V-IV wieku p.n.e., Warszawa 2003.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia zajęć jest napisanie sprawdzianu weryfikującego całość wiedzy zdobytej na zajęciach oraz dzięki zadanym lekturom. Sprawdzian obejmuje trzy pytania. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student uzyskując na sprawdzianie ponad 80% możliwych do zdobycia punktów. Ocenę dobrą otrzymuje student uzyskując na sprawdzianie ponad 65% możliwych do zdobycia punktów. Ocenę dostateczną otrzymuje student uzyskując ze sprawdzianu powyżej 50% możliwych do zdobycia punktów.

Zakres tematów:

Na zajęciach omówione zostaną następujące zagadnienia:

1/Powstanie demokracji ateńskiej: reformy ustrojowe Solona, Keljstenesa, Efialtesa, Peryklesa.

2/ Demokracja starożytna a demokracja współczesna (B. Constant).

3/ Ateński mit genezy demokracji: tyranobójstwo.

4/ Ateny jako imperium: związek Delijski.

5/ Ateny jako potęga morska: Pireus.

6/ Partenon jako wizualny symbol zwycięstwa nad Persami i emblemat wielkości Aten.

7/ Panatenaje jako święto religijne i polityczne.

8/ Sparta jako potęga lądowa.

9/ Kres imperium Ateńskiego: wojna peloponeska

10/ "Pułapka Tukidydesa"

11/ Platona ocena przyczyn klęski Aten (mit Atlantydy).

12/ Aleksandria jako najważniejsze miasto świata hellenistycznego.

Metody dydaktyczne:

Praca na zajęciach ma charakter ćwiczeniowy. Podstawą jest analiza wybranych tekstów oraz materiałów ikonograficznych. Niekiedy będziemy też korzystać z metody referatów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, sala 214
Robert Pawlik 23/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)