Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka greckiego WH-FK-I-2-PrakNauG-L
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Podręcznik:

M. Borowska, Mormolyke, Warszawa 1996.

Literatura uzupełniająca:

M. Auerbach, M. Golias, Gramatyka grecka, wyd. dowolne;

Słownik grecko-polski (Z. Abramowiczówny lub O. Jurewicza).

Metody i kryteria oceniania:

Uaktualnione zasady zaliczenia:

ocena z zajęć zostanie wystawiona na podstawie ocen z kolokwiów cząstkowych, udziału i aktywności w zajęciach prowadzonych online, cotygodniowych prac domowych przesyłanych przez platformę Moodle oraz ocen z lektur greckich dla II roku.

Kryteria zaliczenia:

- obecność na zajęciach jest obowiązkowa (dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze).

- student ma obowiązek zaliczenia cotygodniowych kolokwiów ze słownictwa i materiału gramatycznego oraz przygotowywania się do zajęć (pisemne prace domowe)

- zaliczenie lektury przewidzianej dla II roku studiów.

Zakres tematów:

Zagadnienia: optativus, coniunctivus, perfectum, plusquamperfecum, aoryst II bierny, adiectiva verbalia. Okresy warunkowe, użycie coniunctivu i optativu w zdaniach głównych. Czasowniki nieregularne.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia o charakterze ćwiczeniowym.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 13:15 - 14:45, sala 406
każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala 508
Katarzyna Jażdżewska 6/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.