Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Strategie narracyjne w sztuce filmowej WH-KON-StNarrSztFilm
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Ad. tematy 1-3

„Hitchcock/Truffaut”, przeł. i oprac. T. Lubelski, Izabelin 2005 (wybór).

uzup.:

P. Acroyd, , „Alfred Hitchcock”, przeł. J. Łoziński, Poznań 2017.

K. Loska, „Hitchcock – autor wśród gatunków”, Kraków 2002.

D. Spoto, „Alfred Hitchcock”, przeł. J.S. Zaus, Warszawa 2000.

Ad. 4

Zygmunt Kałużyński, Tomasz Raczek, „Perły kina. Leksykon filmowy na XXI wiek”, t. III, Michałów – Grabina 2005, s. 368-370.

uzup.

Tomasz Baldziński, Dorota Dłużniewska, „Mockumentary. Próba określenia istoty zjawiska”, red. B. Pawłowska-Jądrzyk, M. Werner, Warszawa 2017.

Wojciech Kulesza, „Efekt kameleona. Psychologia naśladownictwa”, Warszawa 2017.

Ad. 5

uzup.

Rafał Koschany, „Przypadek. Kategoria egzystencjalna i artystyczna w literaturze i filmie”, Wrocław 2006 (wybór).

Ad. 6

Rafał Koschany, „Kalejdoskop możliwości. Filmowe narracje sieciowe oraz ich filozoficzne interpretacje”, w: „Możliwość i konieczność w kulturze. Idee, narracje, interpretacje”, red. B. Pawłowska-Jądrzyk, Warszawa 2017, s. 195-211.

uzup.:

Iwona Grodź, „Jerzy Skolimowski”, Warszawa 2010.

Ad. 7-8

„Billy Wilder. Mistrz kina z Suchej Beskidzkiej”, red. K. Żyto i M. Pieńkowski, Warszawa 2011.

Ad. 9

Konrad Wojnowski, „Estetyka zakłócenia. Kino Michaela Hanekego”, Kraków 2012 (fragm.).

uzup.:

„Rozjaśnianie Hanekego”, red. B. Pawłowska-Jądrzyk, K. Taras, Warszawa 2019.

Ad. 10

Adam Garbicz, „Kino, wehikuł magiczny. Przewodnik osiągnięć filmu fabularnego. Podróż czwarta 1967-1973”, Kraków 2000.

Ad. 11

B. Pawłowska-Jądrzyk, „Elipsa w narracji literackiej i filmowej”, „Kwartalnik Filmowy” 2010, nr 71-72, s. 200-216; także w: „Uczta pod Wiszącą Skałą. Metafizyczność i nieokreśloność w sztuce (nie tylko) literackiej”, Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

EU

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia zajęć jest nieprzekroczenie dopuszczalnej liczby nieusprawiedliwionych nieobecności (2) oraz uzyskanie oceny pozytywnej z końcowego kolokwium (test zaliczeniowy). Osoby nieobecne na ew. sprawdzianach pisemnych oraz te, którym się na nich nie powiodło, zobowiązane są do ustnego zaliczenia danej partii materiału (zob. terminy dyżurów). Dotyczy to również studentów nieprzygotowanych do zajęć.

Zakres tematów:

Strategie narracyjne w sztuce filmowej 2019/20 – lista omawianych filmów i tematów:

1. „Psychoza” („Psycho”, 1960), reż. Alfred Hitchcock. Narracja filmowa jako „środek do tworzenia zbiorowej emocji”

2. „Nieznajomi z pociągu” („Strangers on a Train”, 1951), reż. Alfred Hitchcock. Prowokacje moralne i inne sztuczki „mistrza suspensu”

3. „Zawrót głowy” („Vertigo”, 1958), reż. Alfred Hitchcock. Ukryty seksualizm i gra pozorów w kinie

4. „Zelig” (1983), reż. Woody Allen. Mockumentary w wariancie komicznym

5. „Wszystko gra” („Match Point”, 2005), reż. Woody Allen. Opowieść o roli przypadku

6. „11 minut” (2015), reż. Jerzy Skolimowski. Narracja sieciowa po polsku

7. „Pół żartem, pół serio” („Some Like it Hot”, 1959), reż. Billy Wilder. Przepis na komedię wszechczasów

8. „Bulwar Zachodzącego Słońca” („Sunset Boulevard” 1950), reż. Billy Wilder. Nostalgiczne kino noir

9. „Funny Games” (1997) lub „Funny Games U.S.” (2007), reż. Michael Haneke. Autotematyczne prowokacje

10. „Pojedynek na szosie” („Duel”, 1971), reż. Steven Spielberg. Między thrillerem a przypowieścią

11. „Piknik pod Wiszącą Skałą” („Picnic at Hanging Rock”1975), reż. Peter Weir. Wielka elipsa w narracji filmowej

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

- podające: wykład konwersatoryjny (połączony z bezpośrednią aktywnością słuchaczy, skierowaną na rozwiązywanie problemów teoretycznych lub praktycznych);

- poszukujące: ćwiczeniowa (oparta na wykorzystaniu tekstów źródłowych), studium przypadku (analiza konkretnych przykładów, ukierunkowana na dokonywanie porównań czy uogólnień), dyskusja;

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 13:15 - 14:45, sala 214
Brygida Pawłowska-Jądrzyk 21/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)