Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technika wystąpień publicznych WH-FP-SP-I-3-TechWys
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Ciecierksa-Zajdel B., Trening głosu. Praktyczny kurs dobrego mówienia, Warszawa 2012.

Kazimierski L., Sztuka wystąpień publicznych, Warszawa 2013.

Leathers D. G., Komunikacja niewerbalna, Warszawa 2007.

Linklater K., Uwolnij swój głos. Tworzenie obrazów w pracy nad głosem i mową, Kraków 2012.

McKay, M. Davis, P. Fanning, Sztuka skutecznego porozumiewania się. Praca. Rodzina. Zabawa, Gdańsk 2010.

Morreale, S.P., Spitzberg, B. H., Barge, J.K., Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności, Warszawa.

Morschitzky H., Lęk przed porażką, Poznań 2008

Stewart J. (red.), Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, Warszawa 2008.

Wiszniewski A., Sztuka mówienia, Katowice 2003.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą student

EK 1: wymienia wszystkie aspekty wystąpienia, mając świadomość ich różnorodnej natury;

EK 2: trafnie formułuje cele wystąpienia,

EK 3: właściwie identyfikuje oczekiwania audytorium względem mówcy;

EK 4: potrafi zaplanować, przygotować ustrukturyzowane wystąpienie, mieszcząc się w przewidzianym czasie i osiągając zamierzone cele;

EK 5: potrafi w harmonijny sposób posługiwać się swoim głosem, gestem i mimiką podczas wygłaszania wystąpienia;

Ek 6: tworzy ustrukturyzowane i ciekawe wystąpienie;

Ek 7: umiejętnie korzysta z pomocy technicznych: rzutnika, tablicy, flipchartu.

Na ocenę dobrą student

EK 1: wymienia niektóre aspekty wystąpienia;

EK 2: właściwie formułuje cele wystąpienia z wykorzystaniem wskazówek z zewnątrz,

EK 3: częściowo identyfikuje oczekiwania audytorium względem mówcy;

EK 4: wykazuje postęp w planowaniu i przygotowaniu wystąpienia, częściowo osiąga stawiane sobie cele;

EK 5: wykazuje postęp w harmonijnym posługiwaniu się swoim głosem, gestem i mimiką podczas wygłaszania wystąpienia;

Ek 6: tworzy ustrukturyzowane wystąpienie

Ek 7: korzysta z pomocy technicznych: rzutnika, tablicy, flipchartu.

Na ocenę dostateczną student

EK 1: wymienia co najmniej jeden aspekt wystąpienia;

EK 2: przedstawia propozycje sformułowania celów wystąpienia,

EK 3: stara się rozpoznać oczekiwania audytorium względem mówcy;

EK 4: wykazuje postęp w planowaniu i przygotowaniu wystąpienia, choć nie osiąga stawianych sobie celów;

EK 5: wykazuje postęp w harmonijnym posługiwaniu się swoim głosem, gestem i mimiką podczas wygłaszania wystąpienia;

Ek 6: tworzy wystąpienie o niewyraźnej strukturze;

Ek 7: z trudem korzysta z pomocy technicznych: rzutnika, tablicy, flipchartu.

EK w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych są osiągane za pomocą metody eksponującej (symulacja), dyskusji, metody projektu indywidualnego. Z racji zapobiegania rozprzestrzenianiu się pandemii Covid19 zajęcia odbywają się w trybie on-line. Efekty uczenia się są oceniane na podstawie nagrania zawierającego wystąpienie na zadany temat.

Zakres tematów:

1. Indywidualna diagnoza i cele warsztatowe.

2. Co się składa na skuteczny przekaz? Elementy wystąpienia.

3. Przykładowe wystąpienia publiczne: studium przypadku.

4. Przygotowanie wystąpienia: planowanie – opracowanie – realizacja.

5. Struktura wystąpienia.

6. Język wystąpienia.

7. Pomoce.

8. Relacja: mówca – audytorium.

9. Trema. Emocje. Swoboda mówcy.

10. Pozawerbalne aspekty wystąpienia: postawa, wzrok, gest, mimika.

11. Głos.

12. Dykcja.

13. Przestrzeń.

14. Prezentacja wystąpień.

15. Omówienie rezultatów warsztatowych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 410A
Joanna Zaucha 16/14 szczegóły
2 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 410A
Joanna Zaucha 13/14 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.