Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawodawstwo polskie, kościelne i międzynarowdowe w zakresie ochrony dóbr kultury WH-SP-M-I-3-PrPolKul
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

W. Paczuski, Handel dziełami sztuki w Unii Europejskiej, Kraków 2005.

M.Leszczyński, Ochrona dóbr kultury w świetle aktualnego prawa kościelnego, w: Otwarcie granic rynku a perspektywa „Być i mieć” człowieka oraz narodu, red. A. Kuś, P. Witkowski, Lublin 2006, s. 155-171; Zob. także wydanie poprawione, Tenże, Ochrona dóbr kultury w świetle aktualnego prawa kościelnego, „Muzealnictwo” 49 (2008), s. 79-88.

Efekty uczenia się:

KRRSz-spec1_W03

Ma podstawową wiedzę związaną z ochroną dóbr kultury z zakresu prawodawstwa międzynarodowego, polskiego i kościelnego.

KRRSz-spec1_U01 Potrafi posługiwać się specjalistycznym językiem i stosować terminologię właściwą dla zawodu rzeczoznawcy i marszanda

KRRSz-spec1_K01Ma świadomość interdyscyplinarności wiedzy z zakresu rzeczoznawstwa i rynku sztuki i rozumie konieczność ciągłego samokształcenia i konsultacji specjalistycznych w działalności zawodowej

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia mają charakter konwersatoryjny. Część zajęć prowadzona jest metodą e-learningową. Zaliczenie ustne.

Oceny:

bdb - regularne uczęszczanie na zajęcia, przygotowanie referatu, bardzo dobra znajomość dokumentów prawnych omawianych na zajęciach

db - uczęszczanie na zajęcia, przygotowanie referatu, dobra znajomość dokumentów prawnych omawianych na zajęciach

dst - uczęszczanie na zajęcia, przygotowanie referatu, znajomość wybranych dokumentów prawnych omawianych na zajęciach

ndst - niespełnianie kryteriów przewidzianych w systemie oceniania

Zakres tematów:

Bloki tematyczne:

dokumenty państwowe, m.in.:

-Ustawa z dnia 21 lipca 1996 r. o muzeach

-Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

-Ustawa o prowadzeniu działalności kulturalnej

-Kodeks pracy

dokumenty kościelne, m.in.:

-KPK 1983

-Konstytucja o Świętej Liturgii Sacrosanctum Concilium

-Konieczność i pilna potrzeba inwentaryzacji oraz katalogowania dóbr kulturowych Kościoła

-List okólny Funkcja pastoralna muzeów kościelnych

Metody dydaktyczne:

Zajęcia mają charakter konwersatoryjny. Część zajęć prowadzona jest metodą e-learningową. Zaliczenie ustne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 409
Beata Skrzydlewska 17/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.