Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy rachunkowości WS-EKN-PR
Wykład (WYK) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: 75
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

podstawowa:

1. M. Chodoń, K. Zasiewska: Podstawy rachunkowości - ujęcie praktyczne. SKwP, Warszawa, 2019.

2. J. Matuszewicz, P. Matuszewicz: Rachunkowość od podstaw. FINANS-SERVIS, Warszawa, 2011.

3. D. Małkowska: Rachunkowość od podstaw. Zbiór zadań z komentarzem. ODDK. Gdańsk 2012.

uzupełniająca:

4. E. Walińska [red.]: Meritum Rachunkowość. Rachunkowość i Sprawozdawczość Finansowa. Wolters Kluwer Polska – ABC. Warszawa 2010.

Zakres tematów:

1. Pojęcie i zadania rachunkowości.

2. Aktywa jednostki i źródła ich finansowania.

3. Zasady ustalania wyniku finansowego.

4. Sprawozdawczość finansowa i jej wykorzystanie w ocenie przedsiębiorstwa.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 8:30 - 10:00, sala e-learning
Dariusz Filip 107/75 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)